Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10911
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols per esquivar els fraus en la venda dels draps de llana
Date / Place promulgat València 1392-12-18
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9869
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 376v-380
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per esquivar els fraus en la venda dels draps de llana, promulgat 1392-12-18
Incipit & Explicits rubr.: [ 376v] Capitula regia quibus hentur quod pannj lane canent … publicem et alia per literam [?]
invoc.: [E3]N nom de deu e dela gloriosa verge madona santa Maria amen
intitulatio: Nos En Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdayna [sic]
intr.: Entenents ab assidua cura al bon estament e Regiment de nostres sotmeses aquelles prouisions … ordonam sobre les coses deius scrites axi con se segueix
text: E primerament per foregitar fraus que en temps passat se son fetes e encara se poden fer … [ 379v] … En testimonj dela qual cosa la present hauem manat esser feta ab segell de nostra maiestat en pendent segellada
datatio: Dat en valencie a deeuuyt dies de deembre en lany dela nativitat de nostre senyor Mil ccc xc dos E del nostre Regne Sise. vidit Sperend.
auten.: Senyal ✠ den Johan perla gracia de deu Rey darago … de Cerdanya Rex Jo.
testimonis: [ 380] Testimonis son lo Reuerent en Jacme perla diujnal prouidencia bisbe … Mossen Huc danglesola camerlench
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptoris … Et xxxij lo pague apres quey
Note el senyal del rei està esquinçat horitzontalment però la major part del text es pot llegir. Segueixen textos en llatí fins al f. 388v, a continuació els folis estan en blanc fins al 393v i segueix un text en llatí fins al f. 394v
Record Status Created 2008-11-06