Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10909
Authors Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Lluxent
Titles Capítols sobre l'ofici del mestre de guaita
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1370-06-20
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9850
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 353-356v
Title(s) Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Lluxent, Capítols sobre l'ofici del mestre de guaita, promulgat 1370-06-20
Incipit & Explicits rubr.: [ 353] Pro magistro dela guayta
intr.: O4lfo de proxida caualer portant veus de general Gouernador en lo Regne de Mallorques … Saluts e honor
pream.: Con per los honrats jurats dela vnjuersitat e Regne de Mallorques ab auctoritat del gran consell per custodia dels catius … sien stats ordonats los capitols seguents
dispositio: Primerament que negun catiu daquiauant no gos jaura negun vespre fora lalberch de son senyor … [ 356v] … pusque esser tret a consequencia ho eximpli ans dege durar aytant com plaura al senyor Rey e auos dit Gouernador
datatio: Dada a Mallorques a xx de Juny lany dela natiuitat de nostre senyor M ccc setanta
Note segueixen textos en llatí fins al f. 363v. Els f. 363r-v conté una disposició de Joan de 1389 amb unes poques línies en català
Record Status Created 2008-11-06
Updated 2008-11-06