Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10900
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre la manera com s'exigiran els drets de la universitat de la part forana
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10392
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 174-175v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre la manera com s'exigiran els drets de la universitat de la part forana, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 174] Lo modo y forma com se exhigiran Los drets dela vnjuersitat per la part forana
dispositio: E2s stat Ordonat que per cascuna vila e paroquia dela part forana sien eletes perlo present any dues persones abonades e de bona fama … [ 175v] … e que en loch de aquell ne sia tret vn altre
certificació: S2pectabilis. Dominus Locum tenens Generalis prouidit … quidquid fuerit judicatum etc.
Note disposició sense data
Record Status Created 2008-11-05