Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1089
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call number 381 | Antic L. 377
Title of volume Rimos dei trobadors (modern) T.II
Copied 1391 - 1430 (lletra)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1bis-113 + IV
ff.: 2 + II + c[iiii] ?-cclxij + II + 2 (els folis que obren i tanquen el volum són guardes modernes, els que els segueixen són antics)
Collation 15 2-38 44/2 57/8 6-716 8-920
Page Layout 2 columnes
22 línies (f. 9ra)
26 línies (f. 17ra)
Size pàgina 296 × 218 mm (f. 9)
caixa 210 × 145 mm (f. 9)
columna 210 × 71 mm (f. 9)
caixa 215 × 145 mm (f. 17)
columna 215 × 73 mm (f. 17)
Hand gòtica
Watermark sirena (als quaderns primer al quart i amb un foli al novè;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (a partir del cinquè quadern;)
raïm (als folis de guardes antics, en blanc)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell, generalment les inicials tenen dues unitats de pauta
Calderons en vermell
Other features Justificació: pauta tabeliònica
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Perforacions: sense senyals visibles de perforacions
Reclams: reclams horitzontals centrats decorats amb un calderò en vermell als plecs cinquè i sisè
Condition foliació antiga en xifres romanes, amb salts en la numeració, del f. cxj al cxxiii (= ff. 12-13 mod.) i del f. cxxxvj al clxxvj, deguts a la pèrdua de folis; existeix una numeració moderna feta dues vegades, per repassar núm. que no es veien clars. Exemplar restaurat, amb els primers folis units per talons moderns construint un bloc d'estructura poc clara. Són en blanc els ff. 3v-4v, 13-14v, 58v-59v i 93v. Exemplar amb taques d'humitat. De les quatre guardes inicials, la darrea és numerada 1 i la següent 1bis i de les posteriors, les dues que segueixen el text van numerades 114-115. L'estat del primer plec no permet reconstruir la seva estructura original, només podem dir que hi ha una llacuna de dos folis, al quart plec manquen dos folis a la segona part i hi ha un taló modern després del f. 24, podria ser que manquessin el primer i tercer foli de la segona part del plec i del quadern cinquè s'ha perdut el primer foli
Binding moderna, en pergamí, feta recentment quan el volum fou restaurat
History of volume Adquirit 1746 a quo
Previous owners (oldest first) François de Bonne, Duc de Lesdiguières 1626 ad quem
Sainte Radegonde: Abadia Saint-Martin de Marmoutier 1716
Malachie d' Inguimbert, Bisbe de Carpentras [1735] 1746 ad quem
Associated persons Altres venuts a Bertram Ashburnham (Lord), 4t. Earl of Ashburnham (en part a Paris: BNP esp. 487)
Altres els primers 99 ff. foren arrencats per Guglielmo Libri, matemàtic
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1160 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 487. 1401 - 1420. Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400.
Continuació de manid 1160 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 487. 1401 - 1420. Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400., 100-262
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Carpentras 381 (Faula de Torroella i altres fragments) (2007)
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Ziino (1990), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:286-97
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 13 , n. Fb
Catalogat a: Duhamel et al. (1901-03), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques en France. Départements. Carpentras 34:183-7
Tractat a: Meyer (1883), “Les manuscrits du connétable de Lesdiguières”, Romania
Tractat a: Morel-Fatio (1881), “Mélanges de littérature catalane. I. L'amant, la femme et le confesseur. Conte en vers du XIVe siècle”, Romania
Catalogat a: Roman (1877), “Inventaire des manuscrits du Connétable de Lesdiguières”, Le Cabinet Historique

Internal Description
Number of texts in volume: 19
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 457
Location in volume ff. 1ra bis-113vb (fol. moderna)
ff. [c]ra-cclxijvb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1366
Col·lectiu. Cançoner de la Biblioteca de Carpentras (2)
Language català
Date compilat 1450 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra bis] […] r | […] ull fayre | […] torn en mon repayre | […] que per mans meseranquist | Que ay dessa ausit ne vist | Ez hom non deu dir mas lo ver … [ 113vb bis] … apres paradis deyla | Nos do ab sa mayra sancta | Deo gracias
Note conté especialment obres en vers narratiu
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1968
Location in volume ff. 1ra bis-3rb (fol. moderna)
ff. [c]ra-[cij]rb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1953
Guillem de Torroella. Un·aventura'us vull retrayre
Language català [?]
Date escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra bis] […] r | […] ull fayre | […] torn en mon repayre | […] que per mans meseranquist | Que ay dessa ausit ne vist | Ez hom non deu dir mas lo ver … [ 3rb] … Tant seras al mon reuenus | Er aleuosen biaus amis
Condition fragment
Poetic Stanza 204 vv.
References (most recent first) Torroella et al. (1984), La Faula xxiii , n. C
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 501-11
Note vv. 902-920, 922-942, 945, 947-966, 969-976, 978-1056, 1059-1120, 1183-1187 de l'edició de Bohigas et al. A més, entre les línies corresponents als vv. 1048-1049 d'aquesta edició, s'interpola el vers “E cant ill anoyt saunya”. Les llacunes en part són degudes la mutilació del marge superior dels primers folis, peró també al copista, que deixa de transcriure alguns versos. El f. [cij]v és en blanc. Manca gairebé tot el marge superior del primer foli, i part dels altres folis, amb llacunes que afecten el text
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 136
Location in volume ff. 5ra-12va (fol. moderna)
ff. [ciij]ra-cxjva (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1097
Desconegut. Si m cavalquey un bon mayti
Language català [?]
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 5ra] S3im caualquey vn bon mayti | Gint e suau en mon Rossi | Tot deportan … [ 12va] … E pensi segujr lesclau | Dun gran camj | E nagun hom no fo abmj
Poetic Stanza 680 vv.
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:245-7
Note als ff. 105, 108r-v, 110 i 111 hi ha correccions fetes amb tinta més fosca fetes per una mà probablement posterior. Els vv. 20-21 ocupen una sola línia d'escriptura, igual que els vv. 326-327 (“ab ambes mans la tindriets | tot enviro”); mentre que el v. 114 n'ocupa dues. El f. cxjvb roman en blanc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 320
Location in volume 15ra-23vb (fol. moderna)
ff. cxxvra-cxxxiijvb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1249
Desconegut. Sj tot mi suy pres de la mort
Language català
Date escrit 1350 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 15ra] Si tot mi suy pres dela mort | Car viu e trop gran desconort … [ 23vb] … Que per falsa confessio | Es mort mesquj en Matero | Deo gracias
Poetic Stanza 903 vv.
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:88-92
Pacheco (1983), Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV 268-72
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 13
Pagès (1929), “Le fabliau en Catalogne”, Estudis Universitaris Catalans 315-7
Morel-Fatio (1881), “Mélanges de littérature catalane. I. L'amant, la femme et le confesseur. Conte en vers du XIVe siècle”, Romania 504-16
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1981
Location in volume ff. 24ra-26rb (fol. moderna)
ff. cxxxiiijra-cxxxvjrb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2439
Desconegut. Castell d'amor
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 24ra] De que es fundat lo Castell de amor … [ 26rb] … conquistada en deduyt
References (most recent first) Pagès (1927-28), “La version catalane du Chastel d'Amours”, Annales du Midi
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 483
Location in volume ff. 27ra-58ra (fol. moderna)
ff. clxxvjra-ccvijra (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1387
Desconegut. Llibre dels set savis de Roma
Language català
Date traduït 1290 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ 27ra] S2enyors si entendre volets | Molts bons eximplis ausirets … [ 58ra] … Aqui porets be profitar | Si be los volets scoltar | deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 3244 vv.
Note en aquest testimoni manquen els vv. 2075, 2080-2081, 2104, 2185, 2206-2210, 2216-2219, 2222-2223, 2227, 2271-2274, 2277-2280 i 2825 de l'edició de Giannetti
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1982
Location in volume ff. 60ra-65vb (fol. moderna)
ff. ccixra-ccxiiijvb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2440
Desconegut. Llibre de tres
Language català
Date escrit 1380 - 1396
Incipits & explicits in MS intr.: [ 60ra] Libre de .iij. qui val a tres mals a tolre set a curar tisich etic e tisich … Encara val a dones honrar cauallers acompanyar e sabates acungar
text: Tres coses saluan hom para fill e sant sperit … [ 65vb] … prenets so qui bo sera / E lals lexats o a Rerama | Deo gracias
References (most recent first) Facsímil a: Riquer (1997), Llibre de tres. Edició i comentaris de M. de R. , n. ed. facsímil
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa 7
Tractat a: Morel-Fatio (1883), “Mélanges de littérature catalane. II. Le livre de trois choses”, Romania
Note al Recull de textes catalans antics s'edita el text emprant tipus gòtics
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 274
Location in volume ff. 65-70rb (fol. moderna)
ff. ccxv-ccxixrb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1209
Desconegut. En nom de Déu tot poderós
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] libre dels mariners
text: [ 65ra] E2n nom de deu tot poderos | Que es senyor de trestots nos … [ 70rb] … Ara lexem star | aquest fet de jugar | deo gracias
Poetic Stanza 480 vv.
References (most recent first) Ors i Muntanyà (1977-78), “El Libre dels Mariners (Text i caracterització literària)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 495-8
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Note la rúbrica ocupa espai de les dues columnes
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 179
Location in volume ff. 70va-73va (fol. moderna)
ff. ccxixva-ccxxijva (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1128
Desconegut. Disputació d'en Buch amb son cavall
Language català
Date escrit 1350 - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ 70va] Lectio epistole del trabayll | que en buch moch ab son cauall … [ 73va] … Ne no posets ne vaguets | legint est libre tan poquets | deo gracias
Poetic Stanza 343 vv.
References (most recent first) Pacheco (1983), Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV 194-201
Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 14-25
Faraudo de Saint Germain et al. (1910-12), Recull de textes catalans antichs. Aplech .iij., 13. Sermo del Bisbeto - 14. Del infant Epitus - 15. L'Arnes del cavaller - 16. Disputacio d'en Buch ab son cavall - 17. Art del cant pla - 18. Facet 16:6-21
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 361-5
Note el f. ccxxijvb roman en blanc
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 472
Location in volume ff. 74ra-93ra (fol. moderna)
ff. ccxxiijra-ccxlijra (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1381
Desconegut. Llibre de cortesia
Language català
Date traduït 1390 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 74ra] S3enyors qui vol esser cortes | be ensenyat e gint apres … [ 93ra] … De ffasset lo bell dictador | Quins ha adoctrinats en feyt damor | Deo gracias
Poetic Stanza 1741 vv.
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 553-5
Morawski (1923), Le Facet en françoys. Édition critique des cinq traductions des deux “Facetus” latins, avec introduction, notes et glossaire
Note al marge superior del f. 223r hi ha una anotació posterior, de mà diferent que diu: “que haquest capitol ligira bona via fara”. El f. ccxxijvb roman en blanc
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 109
Location in volume f. 94ra (fol. moderna)
f. ccxliijra (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1078
Desconegut. Actor de pats, tot lausor e honor
Language català
Date escrit 1387 - 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94ra] Cobles fetes per lo preciors Cors de jhesu christ per alguns homens de valencia
text: Actor de pats tot lausat e honor … Per so quens leu lo pecat crjminal
Poetic Stanza 2 x 8
References (most recent first) Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España
Pagès (1913), “Poésies catalanes inédites du ms. 377 de Carpentras”, Romania 190-203 , n. (ed. text)
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3789
Location in volume f. 94rb-va (fol. moderna)
f. ccxliijrb-va (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4254
Desconegut. Si tot no pot lenga d'ome bastar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94rb] Canso
text: Si tot no pot lenga dome bastar … [ 94va] … vulles nos dar vera saluacio
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5092
Location in volume ff. 94vb-95rb (fol. moderna)
ff. ccxliijvb-ccxliiijrb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4250
Desconegut. O altitut del trezaur glorios
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94vb] Canso
text: O altitut del trezaur glorios … [ 95rb] … En lo seu sanc aura bona ventura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 6693
Location in volume ff. 95rb-96ra (fol. moderna)
ff. ccxliiijrb-ccxlvra (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4253
Desconegut. Rey eternals, inmens, victorios
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95rb] Canso
text: Rey eternals jnmens victorios … [ 96ra] … E conseruar tostemps al teu seruir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1678
Location in volume f. 96ra-vb (fol. moderna)
f. ccxlvra-vb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4249
Desconegut. Lenga no deu jamays devotaments
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96ra-rb] Canço ab zo de xant de uceylls
text: Lenga no deu Ja mays deuotaments … [ 96vb] … Capur mos vers sa benignitat
Poetic Stanza 9 x 6
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7720
Location in volume ff. 96vb-97rb (fol. moderna)
ff. ccxlvvb-ccxlvjrb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4251
Desconegut. O Rey dels reys e Senyor dels senyors
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96vb] Canço axi com zell quin la mar vay perillant
text: O Rey dels Reys e senyor dels seyors … [ 97rb] … Demostran nos ffossem vers pacients
Poetic Stanza 7 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4544
Location in volume f. 97va-vb (fol. moderna)
f. ccxlvjva-vb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4252
Desconegut. Resplandor infinida
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlvjva] Canso
text: O Resplandor jnfinida | anyels de vera humilitat … [ ccxlvjvb] … Plagaus siam storts | Jus ton mantell | Deo gracias
Poetic Stanza 2 x 11, 1 x 12
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 1417
Location in volume 98-103rb (fol. moderna)
ff. ccxlvij-cclijrb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] E3n nom de jhesuchrist tota via quins vulla gujar ab sa mara la verge Maria libre compost en Tonis per ffrara Encelm turmeda / en altra manera apeylat abdeyla de alguns bons en seyaments Ja que ell mal los aja seguits empero pensen auer algun merit de diuulgar los ala gent quil legira prech deu per ell quel leix be finar vn son cor desige
text: [ 98ra] En nom de deu omnipotent | vull comensar mon parlament | Quj apendre vol bon nodrjment | aquest seguesque … [ 103rb] … Jo prech adeu omnipotent | Quj crea a uos de nient | Quelo nostre habitament | En lo cel sia amen | deo gracias
Poetic Stanza 107 x 4
References (most recent first) Editat a: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-9
Note al f. 249 hi ha correccions fetes amb tinta més fosca. Notes marginals i petites mans assenyalen passatges. La rúbrica inicial està escrita a línia seguida
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 1414
Location in volume ff. 103v-113vb (fol. moderna)
ff. cclijv-cclxijvb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1959
Anselm Turmeda. Si em lleví un bon maití
Language català
Date escrit 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] Con per alguns honrats mercaders de Mallorques sia stat pregat afectuosament que faes e ordonas vn tractat dela Diuisio del dit Regne Supos quelo meu entenjment Sia grosser e no soptil en lart d'atrobar empero per dar Alguna satisfaccio alurs prechs he fetes algunes cobles groseres en pla catala segons que veurets
text: [ 103va] Sim leui vn bon mayti | Temps era de prima uera … [ 113vb] … apres paradis deyla | Nos do ab sa mayra sancta | Deo gracias
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 7, 6 x 8, 1 x 9, 22 x 8, 1 x 7, 13 x 8, 1 x 7, 40 x 8, 1 x 7, 17 x 8, 1 x 7, 13 x 8
References (most recent first) Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 460-5
Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 103-43
Note alguns versos que manquen en aquest testimoni apareixen a l'edició d'Olivar entre claudàtors, més concretament els versos “de maragdes e safirs” a la cobla 7, “Pels pobles on ell arriba” a la cobla 51, “Que encara tostemps sia” a la cobla 92. De més a més, el darrer vers de la cobla 115, separat del vers anterior per un espai, en realitat està disposat com si fos el primer de la cobla 116. La cobla 14 té nou versos, però un d'aquests (“Com girofles e mans”) ha estat marcat en el marge amb una creu, per indicar que es tracta d'una interpolació errònia. Nosaltres, en canvi, hem comptabilitzat aquest vers a la versificació. Encara que s'ha esborrat la primera línia de la rúbrica, escrita a línia seguida, nosaltres l'hem transcrita sencera, perquè encara es pot llegir, amb moltes dificultats
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04