Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10895
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10497
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 29 (BITECA manid 2841)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1391 - 1425
Location in witness ff. 199-204
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 199] La Moliga dela Ciutat [1392]
acc.: Los honrats jurats e admjnistrador … los consols deuall scrits
text: Primerament que tot flaquer e flaquera e tota altra persona qui fassa pa … [ 204] … totes dones e donzelles les quals hic sien vengudes ho hic vendran e dins dos anys an presos opendran marits en la Jlla de Mallorques
ID no. of Witness 2 cnum 10387
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 167v-169v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 167v] Lo dret dela Moliga dela Ciutat
dispositio: E2s stat Ordonat perlo Spectable Loctinent general Magnifichs Jurats Noble procurador Real e altres persones electes perlo gran e general consell per cullir Lo dit dret dela molitga … [ 169v] … L. liures per les quals sia feta rigurosa execucio
Note disposició sense data
Record Status Created 2008-11-05