Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10887
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols de les parròquies foranes
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10376
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 134-139v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols de les parròquies foranes, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 134] Capitols dela Jmposicio delles prroqujas [sic] fforanes
intr.: Los honorables Jurats dela vniuersitat de Mallorques venan les aiudas o Jmposicions saguents
dispositio: P4Rimerament que tota persona quj vendra o vendra fara forment orde … [ 139v] … ço es que los venados e comprados contractant delas ditas bestias de Ciuada pagine della hon serian habitadors
Record Status Created 2008-11-04