Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10886
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre l'afitó de la carn
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10375
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 129-132v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre l'afitó de la carn, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 129] Capitols del nouel affito. de un diner per cada lliura de carn
dispositio: C4om perlo gran e general consell dela vniuersitat e Regna de Mallorques sia stat determenat diffinjtiuament e conclus … [ 132v] … lo dit dret dela dita Siza sots la dita pena Jrrjmissibla conuertidora axi com dessus
Note disposició sense data. Una mà posterior ha afegit la segona part de la rúbrica
Record Status Created 2008-11-04