Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10882
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre la molitja de la ciutat
Capítols sobre els moliners de blat i dels venedors de pa
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10499
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 29 (BITECA manid 2841)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1391 - 1425
Location in witness ff. 207-212v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 207] Los Honrats Jurats e Admjnistrador del Regne de Mallorques … e manera que en los capitols deuall scrits es vist contenjr
text: Primerament que tot flaquer o flaquera e tota altre persona quj fassa pa per uendre … [ 212v] … o pendran marjts en la Jlla de Mallorques
Note text de 1395
ID no. of Witness 2 cnum 10371
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 104-112
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 104] Capitols dela molitga dela Ciutat
intr.: L3os honorables Jurats Clauarj deles monedas comunas dela Ciutat e Regna de Mallorques venan a hun any primer vinent quj comensa acomptar
dispositio: P3Rimerament que tot hom flaquer o flaquera o tota altra persona quj fassa pa … [ 112] … tenguts enles penes per aquells com si ells mateys ho haguessan comes Aluaro vniz. Jo. dusay
Note disposició sense data
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-05