Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1087
Authors Desconegut
Titles Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca
Date / Place escrit 1440
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject OFICIS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 120
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1871 (BITECA manid 1097)
Copied Ciutat de Mallorca: 1440-01-14
Location in witness ff. 3-12v + 2v
Title(s) Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440
Incipit & Explicits prol.: [ 3] A6 Honor gloria e benediccio del tot poderos senyor nostre Jesu christ e dela sua gloriosa benuyrada uerge madona sancta maria mare sua e del benuyrat mossen sent Jacme apostol e delicencia [sic] e uoluntat e expres consentiment del molt honorable mossen Berenguer dolms caualler … E la qual uolem sia feta e perpetualment conseruada en la forma e manera en los capitols deuall ordonats contengude
text: P2Rimerament han alegit en aduocat lur intercessor e protector dela dita confraria lo benuyrat mossen sant Jacme apostol … [ 12v] … E lo qui elegit sera sia franch tota la sua anyada [signatura]
epíleg: [ 2v] F2o fet lo libre dela confreria deles portes e portados deletres del benuirat mosenyer sent iaume del Castel reyal dela siutat de malorques efonc sobre posats anthoni borassa porter erafel miro [?] uarguer dela gouernecio [sic] efo a .xiiij. de ianer any .Mccccxxxx
ID no. of Witness 2 cnum 11298
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1871 (BITECA manid 2895)
Copied Ciutat de Mallorca: 1488 ad quem
Location in witness f. 20r-v
Title(s) Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440 fragment: taula
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] Lataule dels capitols del present libre dela confreria del glorjo [sic] aposto [sic] sanct iacme dels portedors de letras vergues y Comisaris
text: Com los confrares o la maior part sande aiuntar lo dia de la feste del glorjos apostol … [ 20v] … Capitol xxxvij que negune presone no degua negos aportar comjsione axecutar si ia donchs nocs proueit ab prouisio Real etc. en cartes… xij
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-05-12