Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10878
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols del quint del vi
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1450 [?] - 1485 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10379
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 145-148v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols del quint del vi, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 145] Capitols del quint del vi deles Parroquies foranes
dispositio: P4Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendre fara vi amanut en la dita parroquja en lo terma de aquella … [ 148v] … en la dita parroquia en la manera ordenadora per los dits honorables Jurats
Note disposició sense data. Segueixen dos capítols de 1372 i 1371 en llatí amb la rúbrica en català. No són exactament les mateixes disposicions que trobem al CNUM 10367
ID no. of Witness 2 cnum 10367
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 80-90v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols del quint del vi, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 80] Capitols del quint del vi dela ciutat
dispositio: P3Rimerament que tot hom e tota persona qui vendra o vendre fara en la Ciutat de Mallorques o en lo terma de aquella vi o vinagra amanut o en gros … [ 90v] … ço es que algun aduocat o procurador no deu entrauanjr [sic] en los fets qujs menan deuant los exequdors [sic] o mostaçaff
Note disposició sense data
ID no. of Witness 3 cnum 10384
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 162v-164v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols del quint del vi, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 162v] Del quint del vi e Jmposicio del vi e vinagre
intr.: S2obre lo dret del quint del vi e Jmposicio de vi e vinagre per quant es molt necessari aquell Sia degudament exhigit … per Reformacio del dit dret fer los Capitols e ordinacions seguents
tit.: Com sehan apagellar les botas
dispositio: P2rimerament Es stat ordonat que totes botes grosses congrenyades o encercolades dels cellers dels vinyaters … [ 164v] … Sens que primer no ho haia denunciat al dit Receptor o cullidors
Note disposició sense data. No són exactament les mateixes disposicions que els CNUM 10367 i 10379
Record Status Created 2008-11-04