Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10877
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols de la pelleteria
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1484-10-15
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10365
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 69-72v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols de la pelleteria, promulgat 1484-10-15
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Capitols dela pelleteria
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj vandra o vendre fara dorsos o panxas … [ 72v] … al dit dret o Jmposicio e compredors de aquella los ne posques venjr segujr o sdeuenjr
conf.: E3n apres diuendres a quinsa [sic] de Octubre any M cccc lxxx quatre los magnifichs Jurats dela vnjuersitat e Regne de Mallorques attanent que per capitols dela jmposicio dels pelliteria es disposat … sots pena de deu lliures aplicadores vt suprascriptum [?]
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-05