Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10875
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1460 [?] - 1484 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10363
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 59-62v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] Capitols dela Jmposicio del oli dela terra
intr.: J4tem que tot hom e tota persona quj tengua mesura de olj amasurar no gos ljurar nanguna mesura a nanguna persona sens licencia … e conuertira enla manera deual scrita
dispositio: P4Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra e vendre fara olj dela terra … [ 62v] … e ab aquest carrech vanen [sic] lo dret dela jmposicio del olj
Note disposició sense data. Al f. 63r hi ha unes anotacions del s. XVI sobre 1497
ID no. of Witness 2 cnum 10366
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 74-78v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Capitols del general del oli
intr.: L4os honorables Jurats dela vniuersitat del Regna de Mallorques volents per los carrechs dela vniuersitat damuntdita metra e posar collecta o general en lo olj quis compra … lo qual general pagaran los compredors del olj segons la forma saguent
dispositio: P3Rimerament que tota persona qui vendra o vendra fara olj amanut o en gros … [ 78v] … axi com per semblant manera que sen les ecclesiasticas personas
Note disposició sense data
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-04