Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10874
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre el victigal de la mercaderia
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1460 [?] - 1484 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10362
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 49-57v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre el victigal de la mercaderia, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Capitols de vittigal dela mercadaria
intr.: E3s assebar [sic] que totas e senglas robas e mercadarias vi arros e altras cosas … qujs seguexen exceptat lo vi quj ixara dela villa de Alcudia del qual la vniuersitat no faria algun siners [?] del vittigal als compredors
dispositio: P4rimerament son exceptats tots draps cruus o no adobats quj ixaran o trets seran dela dita ylla … [ 57v] … Aço empero entes e declarat que en les coses en les quals les penes contengudes en lo present Capitol hauran loch cessan e no haian loch altres penes contengudes en los altres Capitols
Note el f. 58r-v conté uns capítols de l'art de la seda de 1531 en català
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-04