Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10873
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols novells sobre el comerç de drap de llana estranger
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1460 [?] - 1484 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10361
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 46-47v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols novells sobre el comerç de drap de llana estranger, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] Capitols dels nouells affitons
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj aportara o portar o descarragar fara en la present Ciutat e Regna de Mallorques algun drap de lane stranger … [ 47v] … o en altre manera per qualsauol reho e causa
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-04