Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1086
Authors Desconegut
Titles Confessions del savi pecador
Art de ben morir
Incipit & Explicits rubr.: Confessions e justificacions molt sanctes e segures del savi peccador qui ab temps se apparella a ben viure e morir
tit.: Què entén a fer
text: Io, Senyor meu, devant la vostra sagrada magestat … e estar ab segura confiança e esperança que és en estament de salvació
Date / Place escrit 1390 - 1410
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 3670 Desconegut, Com hom apren ben viure e be a morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Editat a: Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 26 i 37 , n. 6 i 38
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Note segons Riera no hi ha dades suficients per considerar el text una traducció. A. Fàbrega pensa que es tracta d'una versió catalana de l'Ars moriendi
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 10159
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness f. 78
Title(s) Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits text: [ 78] deena ment e derrera senyor meu con fos … ne de tota ma uida totes gracjes
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 70-75 i 107 , n. 6 i 38
Note exercici de còpia, amb una lletra molt maldestra, que ha pres com a model el text del f. 23v d'aquest mateix recull; com que la lletra és del XVI, probablement, tot fa pensar que aquest quadern era ja en aquell temps solidari amb la resta del volum o, almenys, amb el quadern on són les Confessions
ID no. of Witness 2 cnum 7979
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness ff. 15-25, 78
Title(s) Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] Taula deles .x. confessions del saui peccador deius scrites
índex: Prolech com se vol confessar a deu … Altres gracies. Aque. Valen
tit.: [ 15v] de la fe
text: E primerament renunciu al demoni e atotes les sues suggestions e consells delectacions e consentiments … [ 25] … Qui aquestes glorioses confessions lealment fara en la uida hi en la mort pot fermament creure e estar ab segura confiança e esperança que es en estament de saluacio. Amen. deo gracias
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 70-75 i 107 , n. 6 i 38
Note el text s'atura al f. 25
ID no. of Witness 3 cnum 119
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 480 (BITECA manid 1096)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 105-107v
Title(s) Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits rubr.: [ 105] Confessions e Justificacions molt sertes e segures del sauj peccador quj ab temps se apparella a ben vjure e morir. Pater nostre. Aue maria … Laus tibi domine Rex eterne glorie. Que enten a fer
text: Io Senyor meu deuant la vostra sagrada maiestat e deuant tota la vostra Cort de Angels e Sants gloriosos. Jatsia fins aci sia stat gran e abhomjnable peccador … [ 107v] … e plaer vostre e a singular gloria e consolacio vostre yo despengue tota la mja vida amen. Laus tibi domine rex eterne glorie [Al que valen]
colofó: Deo gratias et Beatissime Virgini, amen
References Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 101 , n. XCI
Editat a: Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 98-104
Note censura als folis 107v-108r: el capitol titulat “Del despullar e vestir” està tot tatxat.
ID no. of Witness 4 cnum 118
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.IV.19 (BITECA manid 1095)
Copied 1491 - 1500 (J. Riera)
1401 - 1410 (Castañeda it. 40)
1491 - 1500 (Castañeda it. 66)
1391 - 1410 (Segons Pérez Mingorance, entre aquests anys es van copiar les Meditacions de la mort, l'Art de ben morir i el Tractat del molí espiritual)
Location in witness ff. 44-57
Title(s) Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Ihs. Confessions e iustificacions molt sanctes e segures del saui peccador o peccadora qui ab temps se aparella a ben viure e morir … Seguexse l'introit. Pater noster. Aue Maria (…) rex eterne glorie
text: Pater noster. Aue Maria … rex eterne glorie
rubr.: Que enten affer la deuota peccadora
text: Y2o senyor meu dauant la vostra sagrada magestat e dauant … [ 57] … e estar ab segura confiança e esperança que es en estament de saluacio. Amen. Deo gratias
References Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 96-8
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 2
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28