Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1086
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 212 | Antic Anc. fonds, 7249 | Antic R. B. II, 863
Title of volume CHIRURG | ET | MEDICINA ( al teixell)
chirurgia & medicina de gli huomenj, caually & falconi ( al f. 1r)
Espaignol | la Cyrugia de homini caualli & falconi in lingua catalana ( al f. A, text capgirat)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + i-cxxiiii + cxxv + I
Collation 1-912 1010 118
Page Layout 2 columnes (ff. 1-124r)
1 columnes (ff. cxxiiiv-cxxvv)
50 línies (f. 3ra)
50 línies (f. 57)
Size pàgina 345 × 245 mm (f. 3)
caixa 255 × 177 mm
columna 255 × 80 mm (f. 3ra)
caixa 255/256 × 176 mm (f. 57)
columna 255/256 × 83/79 mm (f. 57)
Hand gòtica librària de bona factura, 2/2 s. XIV (ff. 1-124r) (Avenoza)
cursiva del s. XV (ff. 124v-125v) (Avenoza)
Pictorial elements Caplletres: decorades en blau i vermell, amb filigranes en color de contrast
Orles petites orles en blau i vermell amb filigranes de color de contrast (f. 1)
Rúbriques en vermell (als marges són visibles les indicacions per al rubricador)
Calderons en blau i vermell
Tocs de color algunes lletres duen tocs de color
Other features Justificació: a mina de carbó marronós
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: perforacions rectes assenyalant les línies bàsiques de justificació, fora de la caixa
Reclams: horitzontals centrats al peu de la segona columna (quaderns primer al tercer i setè)
Reclams: horitzontals centrats amb decoració en tinta vermella (quaderns quart i cinquè)
Reclams: horitzontals centrats sense decoració (quaderns novè i desè)
Reclams: de la mateixa factura que el primer tipus, però arrenglerat amb el marge interior de la segona columna (quadern sisè)
Reclams: horitzontal al peu de la segona columna, reclam doble (quadern vuitè)
Signatures: alfabètiques o numèriques a la primera part de cada quadern “i…vi” en vermell o “a…f” en negre
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition bon estat, reforços de paper als fons de quadern
Binding pell vermella sobre cartó amb daurats, llom deteriorat, amb les armes de Louis XIV als plans, havia tingut els talls daurats, llom de sis nervis amb flors de lis als entrenervis
History of volume Adquirit 1682 a.
Previous owners (oldest first) Barcelona: Casa reial (Riera)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó
Blois: Bibliothèque 1689 (Inventaire de 1544)
References (most recent first) Tractat a: Badia (1996-07-14), Una colección de valor inestimable para la filologia catalana: los códices “espagnols” de la Biblioteca Nacional de París [conferència pronunciada el 14 de juliol]
Facsímil: Fotocòpia del Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, esp. 212 (1990)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Lupis et al. (1987), “La pístola a Tolomeu emperador d'Egipte en la tradició venatòria medieval romànica i l'estructura epistolar del gènere venatori”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 16
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 101-2
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 168 , n. 216
Catalogat a: Cranz et al. (1971-86), Catalogus translationum et commentariorum Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries. Annotated lists and guides 3 , n. 299/II
Tractat a: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 20
Tractat a: Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie 256-7
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:29 i 247
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:29
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 33 , n. 94
Note Als ff. 124v-125v hi ha diverses receptes, que ocupen tot el foli, escrites sense respectar les caixes. Als marges del f. lxxv el copista ha afegit un text extens que s'havia oblidat, segons anuncia una nota de crida

Internal Description
Number of texts in volume: 24
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 579
Location in volume ff. 1ra-93va (segons l'índex)
ff. 1ra-89vb (Cifuentes)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1448
Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia. Llibre de cirurgia
Language català
Date traduït 1302 - 1304
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Lo comensament del libre lo qual compila frare thederich del orde delç preicadors explanat per Galien correger de mayocha [sic] E contensi al comensament quina cosa es cyrurgia
prol. tr.: E7N nom de la senta e no departable trinjtat ho essencia … la qual obra trames quant planerament lac complida
tit.: Al honorable pare per la diuinal gracia nandreu bisbe de ualençia de aquel matex orde sots tenor deles letres ques [f. 1rb] seguexen
dedic.: A2l honrat pare eamich molt car … [ 2ra] … Generalitat entanem tractar. E donchs aquestes son les rubricas dels capitols del primer libre
tit.: Assi mensan [sic] le [sic] rubriques del primer libre
índex: D3Els ordonaments deles nafres edels departiments daqueles .j. … [ 2rb] … DE la dieta e delos regiments delos naffrats. xvij.
tit.: [ 2va] Rubrjca del primer libre de los ordonamens de les naffres e de los departimens daqueles
text: L8Es rahons generals de la solatio de continujtat … [ 93va] … E asso es especial medicina
colofó: Sit nomine dominj nostri ihesu christi benedictum semper et jneternum et ultra amen
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics 563
Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie 262-25 i 269-70 , n. (ed. els pròlegs amb moltes errades i la recepta per fer arsènic sublimat)
Note traducció precedida d'un pròleg del traductor, dividida en quatre llibres. Davant de cada llibre es copien les rúbriques dels capítols i als marges hi ha frases o fragments afegits. Són en blanc els ff. 40rb i 40va; al f. 40vb van les rúbriques del llibre següent. Segons Cifuentes, la part final del quart llibre, que correspon als ulls, seria una obra independent
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6880
Location in volume ff. 89vb-93va ([?])
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5244
Desconegut. Llibre de la cura dels ulls
Language català
Date traduït 1340 [?] - 1360 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89vb] item capitols dela cura duyls
text: L3a cosa propia he primera de conexenza es la vista e es dit en los libres de la fe … [ 93rb-93va] … que asso es uerm qui destrouex luyll [f. 93va] e asso es especial medicina
colofó: Sit nomine domini nostri ihesu chisto benedictum semper et jn eternum & ultra amen
Note segons Cifuentes l'obra anterior acabaria al f. lxxxixvb “muyllades enaygua calfant al foc untedes aboli Aquests ajustaments sien formats e astoyats ayns”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 106
Location in volume ff. 93va-109va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1894
Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller. Tractat de manescalia ([?] Poulle-Drieux)
Language català
Date escrit 1250 a quo - 1254
Incipits & explicits in MS índex: [ 93va] Dell engengrament dell cauall xciiij. … [ 93vb] … Dels caymens dels pels dela coa .cix.
rubr.: Asci comença la cirrurgia dels cauals R. perso que sien curats he nudrits he engendrats segons la sua ualor que li pertayn
prol.: [ 94ra] C6On lo caual sia prous e noble entre totes besties … de les medicines e dels remeys
rubr.: Dell engendrament he de la natiuitat he dell nudriment dels cauals
text: L3O caual deu esser engendrat asiduosament … [ 109va] … si no cayen primerament per si matexes
colofó: Assi fenex la cirugia dels cauals
References (most recent first) Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 20
Moulé (1899), “Histoire de la médecine vétérinaire”, Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire
Note duu afegits marginals de mà del copista, per incorporar text oblidat; hi ha discrepàncies sobre l'obra que es conté en aquest Ms.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 271
Location in volume ff. 109vb-112rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1206
Desconegut. Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 109vb] De nudriment desperuer .cx. … De la uelea dels cocels .cxi.
rubr.: Assi comensa lolibre dell nudriment he de la cura dells ocels los quals se pertanyen ha cassa
prol.: [ 110ra] E6N ebraic E en caldeu de appollo menor … segons samanera e la quantitat sua
tit.: De nudriment dell speruer
text: E2peruer pres del niu … [ 112rb] … donali en sopes uermeyllon e api mesclat ensems
colofó: Assi fenex la pratica dels ocels
References (most recent first) Fotocòpia del Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, esp. 212 (1990)
Piccat (1997), “La Pístola a Tolomeu emperador d'Egipte: un nuovo testimone”, Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag , n. Ms. P
Fradejas Rueda (1990), Bibliotheca cinegetica hispanica. Bibliografía crítica de los libros de cetrería y montería hispano-portugueses anteriores a 1799 , n. Xa1
Lupis et al. (1987), “La pístola a Tolomeu emperador d'Egipte en la tradició venatòria medieval romànica i l'estructura epistolar del gènere venatori”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 33-40 (edició)
Griera et al. (1913), “Lo llibre dell nudriment he cura dells ocels los quals pertanyen ha cassa”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Janer (1910), Libre dell nvdriment he de la cvra dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Rigault (1612), Ierakosophion. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. Accessit Kynosophion. Liber de cura canum ex Biblioth. Regia Medicea 2:185-200 (ed. aquest text català)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 623
Location in volume ff. 112rb-124ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1473
Desconegut. Llibre d'Almassor
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112rb] Asci comensa lo libre qui es dit almassor trasladat per mestre Galien de cremona en toledol darabic en latin quj es appellat almanssor per so col Rey almanssor lo feu fer al fyl de ysaach. Assi comensa lo libre dela atomia
índex: D4Els grans ajustaments dela uida dels menbres dell hom .cxiij. … [ 112va] … Dels Grans ajustamentz he dela uida dels menbres e desquinencia .cxxiiij.
prol.: [ 113ra] D5Eus creador de totes coses feu los ossos … [ 113rb] … ala extremjtat dell menbre
tit.: De la forma dell ceruel
text: C2Ertes lo ceruell feu deus per so que fos neximent … [ 124ra] … diu squinatia es feyta con ha les faringes
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo
Note són en blanc els ff. 112vb i 124rb
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1646
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2149
Desconegut. Recepta. Crastili laxatiu
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Crastili laxatiu
text: Prin malues e malcoratge e bledes … .ij. vnces doli violat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1884
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2367
Desconegut. Recepta de composta
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Recepta de composta
text: Prenets pastanages. nabs. peres … empero sia be colorada
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1885
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2368
Claudius Galenus. Recepta. Pilloles de jerapigra Galieni
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Pilloles de jerapigra Galieni
text: Prenets iij. diners pesans de Gera pigra … fetes pilloles
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1886
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2369
Desconegut. Recepta. Crastili restrictiu
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Crastili Restrictiu
text: Prin ordi mundat torrat … e mesclats hi aquestes coses damunt dites
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1887
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2370
Desconegut. Recepta. Oli de ros de bota
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Oli de Ros de bota con sa fa
text: Prin Ros de bota … e clapes de cara quis nuten [?]
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1888
Location in volume f. 124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2371
Desconegut. Recepta. Oli de blanch d'ou
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Oli de blanch dou com safa
text: Prin lou e coulo en Caliu … lull e a leuar Rojura
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1889
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2372
Desconegut. Recepta de salsa
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] Recepta de salsa a vna lliura
text: Prin .iiij. vnces e .iij. quarts e mig de pebre … e axi segons mes e menys
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1890
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2373
Desconegut. Recepta de dirigea a una lliura de sucra
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] Recepta de dirigea a vna liura de sucra
text: Prin una lliura de sucra … e axi segons mes e menys
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1891
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2374
Desconegut. Recepta de fer un quart de piment a mesura de Barcelona
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] Recepta de fer .j. quart de piment a mesura de barchinona
text: Prin vna vnça de Canella … e axi segons mes e menys
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1892
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2375
Desconegut. Recepta per purgar
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] Recepta de porgar lo c[a]p e la boca del ventrey de fleuma e de Colera
text: Prin miga unça daloe … con regitaras atrestantes
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 1893
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2376
Desconegut. Recepta. A estancar exir
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] A estancar exir
text: Prin ij. o iij. escarauats … estancara laxir
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 1894
Location in volume f. 125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2377
Desconegut. Recepta. A confortar la persona
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] A confortar la persona e lauar casquament
text: Prin viii. escudeles de forment … en daju mengen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 1895
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2378
Desconegut. Recepta per confortar la boca del ventrey e lo cap
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] Recepta per confortar la boca del ventrey Elo Cap
text: Prin gingebra … e a uespra i.a raula
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 1896
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2379
Desconegut. Recepta. Engüent per ablanir nervis e jonoy refredat
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] Engent per ablanir neruis e jonoy refredat que toll lanar
text: Prin sera noua … posat desus e be ligat
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 1897
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2380
Desconegut. Recepta. Salsa per lo cap
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] Salsa per lo cap
text: Gingebra bo … E sia tot be picat e mesclat
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 1898
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2381
Desconegut. Recepta. A mal de pedra
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] A mal de pedre
text: Aço es bo a mal de pedre … e sera guarit
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 1899
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2382
Desconegut. Recepta. Polvora bona per lo cap per la vista per lo ventrel
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] Poluora bona per lo cap per la ujsta per lo uentrel
text: Prenets çeljandre … aytanta com de les altres coses
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 1900
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2383
Desconegut. Recepta. A conseruar la vista
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] A conseruar la ujsta e A esclarirla [ n]
text: entant que djns tres vegades que nagats pres … pasades .iij. ho iiij. hores
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 1901
Location in volume f. 125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2384
Desconegut. Recepta. A hom qui axe dolor al chaxal
Language català
Date compilat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] Ahom quj axe dolor al chaxal
text: axe de una r\a/el que anom mal bech … netural sera guarjt
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-06-26