Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1086
City and Name Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library
Former Name Harvard. Houghton
Houghton Library, Univ. Harvard
Address Cambridge, MA 02138
USA
Telephone 617 495 2441 RARE BOOKS (Telèfon)
617 495 2449 MSS (Telèfon)
617 495 1376 (FAX)
HCL.HARVARD.EDU/HOUGHTON (URL)
Staff William Stoneman, Director
Susan Halpert, Reference Librarian (617 495 2440, shalpert@fas.harvard.edu)
Hours 9-17 h dilluns a divendres * 9-13 h dissabtes
Documentation identificació acadèmica de l'investigador
Note biblioteca creada el 1942
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2371 Cat. 11 Cat. 79, núm. 581 MS: Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1591 - 1695. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 1732 Cat. 12 MS: 1301 - 1400. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2658 Gili Collection *91M-37 (f) - 1402 MS: Tarragona[?]:, 1402. Confraria de sant Llàtzer, Capítols de la confraria de sant Llàtzer, compilat 1402 a quo.
copid 3267 GEN (*SC R6373 531l) Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2211 Inc 9550.5 vol. 1 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1119 Inc 9550.5 vol. 2 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 2216 Inc 9550.5 vol. 2 (1) Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2217 Inc 9550.5 (32.5) | Antic Inc 9550.5 vol. 2 (2) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2224 Inc 9550.5 vol. 2 (3) Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 2218 Inc 9550.5 vol. 2 (5) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2219 Inc 9550.5 vol. 2 (6) Ed.: Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2220 Inc 9550.5 vol. 2 (8) Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2221 Inc 9550.5 vol. 2 (9) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2222 Inc 9550.5 vol. 2 (10) Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1073 Inc 9551.30 62 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1146 Inc 9505.5 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2215 *SC.M3318.C543o | Antic *Rom 2295.2 8.21 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2214 *SC.M3318.C555o 26 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2213 *SC.M3318.C560o Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2212 f *SC5 C1776 547ca | Antic Span 205*3 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2605 f *SC5.C2785.511cd Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2195 *SC5 C2785 511ci Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2653 Typ 560 03.367 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]. Jaume de Erla, Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon, escrit 1506 ad quem.
manid 2370 Typ 560 04.262 F Ed.: Barcelona: Gabriel Pou, 1504-02-07. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2226 Typ 560 15.865 F | Antic *H 560-94F Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2043 Typ 560 47.260 F Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20