Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10867
Authors Casa dels Jurats
Titles Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1460 [?] - 1484 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10325
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 79 (BITECA manid 2855)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (catàleg)
Location in witness ff. guarda captiva + 1-20
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits índex: [ guarda captiva] (…) Capitol Lviiijo qui tramatra a persona certa … Capitol Clj conpugen fer jurar los sastres e abaxados si han tallat ne abaxat sens sagell
rubr.: [ 1] Capitols del sagell del tall dels draps axi dela Ciutat com dela part forana
text: P7Rimerament ordonaren que tot draper o altra qualseuol persona stranya o priuada qui vendra o vendre fara per tallar draps de lana fustam cordellats amples o strets … [ 20] … que primer no sie sagellat e bollat sots las ditas penas sobre aço ja statujdes e jmposades
Condition acèfal i fragmentari
Note guarda captiva acèfala; a continuació hi ha una altra peça en català d'època posterior
ID no. of Witness 2 cnum 10355
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 11-21
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 11] Lo tall e sagell dels draps axi dela ciutat y dela part forana comença a xvi de abril
rubr.: Tall e sagell dels draps axi dela Ciutat com dela part forana comensa acomtar a xvj de Abril
dispositio: P3rimerament ordonaren que tot draper o altre qualsauol persona stranya o priuada qui vendra o vendre fara per tallar draps … [ 21] … ans aquells sian e stiguan en lur força e valor
Note disposició sense data. Al f. 21 hi ha un afegit posterior sobre la Seda de 1532
Record Status Created 2008-11-04
Updated 2008-11-04