Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10866
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols fets sobre els drets de l'aigua dels dimarts
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1460-03-24
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10354
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30 (BITECA manid 2842)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 9v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols fets sobre els drets de l'aigua dels dimarts, promulgat 1460-03-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v] Aygua del dimarts: comensa lo dia de nostra dona de marts
rubr.: Capitols fets per laygua del dimare la qual comensa lo jorn de nostra dona de març
acc.: N2ouerint vniuersi Quod Die Lune vicesima quarta mensis Marcij anno anatiuitate dominj Miillesimo Quadringentesimo Sexagesimo etc.
pream.: C2om en totes les ajudes jmposicions victigals e altres drets pertanyents a la consignacio dela vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques … fan los capitols dauall scrits ab los quals ordonen e manen lo dit dret dela aygua del dimarç esser venut quiscun any
dispositio: E2 primerament ordonen que lo dit dret dela aygua del dimarç se haia vendre … per la dita necessitat dela Ciutat Tres lliures de moneda de Mallorques al dit comprador
Condition incomplet?
Record Status Created 2008-11-04