Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10861
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell
Capítol sobre les aigües de la sèquia
Date / Place promulgat 1343 [?] - 1387 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10501
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 173 (BITECA manid 2859)
Copied 1301 - 1399 (text principal)
1501 - 1699 (taula)
Location in witness ff. 2-3
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?] [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aransel de lo contingut en lo present Llibre
índex: Fol. 1 Carta de Concordia dela partio de la aygua dela Font de la Ciutat … [ 2v] … Fol 22. R. Carta del Senyor Rey Don Jayme y los Magnats dat en tarragona quinto Calenda Septembris 1229
rubr.: [ 3] T3ranslat dels fets que toquen laygua dela font que entre en la Ciutat per seruey del Castell Reyal de Mallorques e per los poadors e altres lochs que seruexen al be dela cosa publicha de Mallorques
text: Jtem hic ha mes translat dels Capitols fets e atorgats per lo senyor Rey ales Corts per ell celebrades en la Ciutat de leyda e en especial als habitadors de Mallorques … segons que appar per continençia daquells
Record Status Created 2008-10-23
Updated 2008-10-23