Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10860
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació sobre que l'habitador de la part forana que tingui un deute no pugui ser empressonat si presenta una penyora suficient per la quantitat que deu
Date / Place promulgat Barcelona 1473-11-12 - datatio
promulgat 1473-11-27 - introducció
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Note la diferència entre les dates pot deure's al temps que trigà en arribat a Mallorca des que fou donada a Barcelona
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10345
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 67r-v + 70r
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre que l'habitador de la part forana que tingui un deute no pugui ser empressonat si presenta una penyora suficient per la quantitat que deu, promulgat 1473-11-12 - datatio
Incipit & Explicits pream.: [ 67] N3ouerint vniuersi die sabbati xxvij mensis Nouembris anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo tercio … et nomjne procuratorio discretorum Sindicorum partis foranes obtulit
intitulatio: N2os don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Exposat es stat deuant nostra Magestat per lo amat e feel secretarj nostre en Johan ballester Sindich de la part forana … [ 67v] … En testimonj deles quals coses manam fer les presents ab lo nostre reyal segell enpendent segellades
datatio: Dat en la Ciutat de barchinona a xij dies de Nohembre en lany dela natjuitat de nostre Senyor Mil cccc Setanta tres … Rex Johan
nota: [ 70r] Quaquidem Regia pergamenea carta seu prouisione … obedire mandatis
Note al mig hi ha relligat un text referent a 1577
Record Status Created 2008-10-23