Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1085
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 62 | Antic Anc. fonds 10217
Title of volume ETATS DE LA | MAISON | DU ROI DARR ( al teixell gravat en or)
lestat des officiers du Roy darragon ( f. 2v)
Copied 1401 - 1500
Saragossa: 1382 ca. (Samaran et al.)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 3-5 prel. + i-ccxxvii + III (Mahiques)
Collation 14 220 316 418 516 620 7-816 98/7 10-198 206
Page Layout 2 columnes (ff. 3-4 i i-cxxxxiii)
1 columnes (ff. cxliiv-226)
27 línies (f. iii)
Size pàgina 287 × 216 mm (f. iii)
caixa 202 × 145 mm (f. iii)
columna 202 × 65 mm (f. iii)
Hand gòtica de diverses mans, amb característiques de la bastarda (al menys quatre copistes) (Schena)
humanística cursiva diverses mans, al menys cinquanta anys posteriors a la resta del volum (ff. 140-227) (Schena)
Watermark creu (als ff. 3 i 183-192,) (no hem trobat cap d'idèntica als repertoris;)
lletra “T” (als ff. 158-191,) (semblant a Briquet 9090, Forez: 1382-84, Bordeaux: 1383 i Montpeller: 1385;)
ànec (des del f. 1 prel fins al 101;)
balança (als ff. 104-132;)
arc amb sageta (als ff. 139-156;)
destral (als ff. 196-223)
Pictorial elements Il·luminacions al f. 5v preliminar hi ha una pintura del s. XVI que representa el rei assegut al tron; al primer foli, al peu del text, hi ha l'escut dels quatre pals amb or
Rúbriques només la rúbrica de la taula és en vermell
Caplletres: espai en blanc per a caplletres de cinc unitats de pauta, no sempre assenyalades amb lletres de guia
Other features Justificació: a punta seca (ff. 1 prel. fins a 143v)
Justificació: tabeliònica (ff. 144-215)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita o trepitjada
Perforacions: restes de deu perforacions fetes amb un punxó en forma de creu, que assenyalen les línies fonamentals de la pauta (part pautada a punta seca)
Reclams: sense reclams
Condition els primers folis són en blanc i van seguits per dos folis de taula; també són en blanc els ff. 5r prel., lxxviiiv-lxxixr, cxxxviiir-v, cliii-clvir, clviiv, clxvr-v, clxviiiv, clxxiiiv, clxxviir-v, clxxixr-v, clxxxxiiv, clxxxxviiiv, ccxiiv, ccxiiiv, ccxvv, ccxixr-v, ccxxiiv, ccxxvir. Volum en bon estat, malgrat que el paper es troba una mica desgastat. Disposa d'una foliació antiga, en xifres romanes, que arriba fins al f. cxxxiii, continuada per una mà menys acurada, però contemporània finsal f. clxxxxviiii, del cc en endavant és més moderna, que erra i repeteix el 208 (208-208bis); a partir del quadern dotzè els plecs només són de paper
Binding pell vermella amb daurats que representen els tres lliris de frança coronats, com la del ms. BNF esp. 57
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale 1359 1682 a quo (inc. Clément)
Associated persons Altres al verso del f. 1 prel. hi ha un pergamí enganxat amb un text on es parla de moradors de Montpeller, com un Joan de N[onj…] i Pere Vila
References (most recent first) MIcrofilm del ms. esp. 62 de la BNP. Ordinacions de Pere III (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 117-20
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 47-8 , n. segon grup
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:269
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:158
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 53
Note diverses anotacions al f. 1v prel. Al f. ccxxvii, de pergamí, es copia un text en llatí. Al f. 5 prel. hi ha un dibuix

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 500
Location in volume ff. 3-4va prel. + ira-cxivvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3ra prel.] Rubriques del present libre
índex: del prohemj del present libre j. … [ 4vb prel.] … del ofici dels alguazirs cxxxxiij
intitulatio: [ ira] [N]5OS en P. per la gracia de deu Rey darago … de Rossello e de Cerdanya
prol.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ iirb] … volem esser obseruades. Dat. en Barchinona .v.o decimo kalendas Nouembris. Anno dominj M.o ccc.o xl.o quarto
text: [u]tilitat e ornament de de [sic] nostra Cort Real … [ cxivvb] … ab lo Capitol dela nostra ordjnacio qui fara perloffici que tindra per nos
Condition incomplet
Note llacuna al llibre 3, cap. 8. Manca la rúbrica relativa a l'“Offici dels segelladors de la scrivania”. Les rúbriques originals acaben al f. 4vb prel. amb “dela coronacio dela Reyna cxxxiii”, una mà posterior ha afegit “dels addicions del S. Rey don marti”, “dels ordinacionsdels scriuans demanament cxxxx (…)”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3704
Location in volume ff. cxvra-cxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ cxvra] [n]3Os en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia de Mallorques de Cerdenya e de Corsega … e de Cerdanya
dispositio: Considerats de dignitat Reyal pertany que aquell qui la reeb sia enlo començament … [ cxxxiivb] … denant lo Rey e de portar lo tallador dela sua vjanda e de ventall en lo qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3705
Location in volume ff. cxxxiiira-cxxxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS dispositio: [ cxxxiiira] [s]3crit es en la santa scripturra que apres totes les coses creades deu omnipotent crea lom … [ cxxxviivb] … denant la Reyna e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 470
Location in volume ff. cxxxxra-cxxxxviiii
ff. 140-227 (Schena)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1379
Col·lectiu. Ordinacions de la reina Leonor, Pere III, i Martí I
Language català
Date promulgat 1350 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ cxxxx] Addictiorum
tit.: [ cxxxxra] Ordinaciones scribatur mandati dominj Regis
intr.: Die Lune decima die ffebroarij Anno Anativitate dominj Millesimo CCCC.xxxviij. Jn Ciuitate Barchinone … deserujentes officis Thesaurarie
dispositio: Primerament manam e ordonam que seruant la prachmatica e ordinacio … [ cxxxirb] … reyals sobre aço ja fetes secretarjo scriua algu de nostre Cort no gos acomanar (…) f. cxxxviiiir Sentencia donada a fauor del Rey de navarra lauors gouernador (…) lay xij nouembrj M cccc lvj
Note aquestes Addicions a les ordinacions contenten disposicions de Pere III, Martí I, Joan I, Ferran I i d'Alfons IV (1351-1456); al capdemunt del foli una anotació posterior a la còpia informa sobre les característiques d'aquestes disposicions (O. Schena)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 105
Location in volume ff. 198-224v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1074
Desconegut. Cenes que ha de cobrar el rei
Language català
Date promulgat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS tit.: [ 198] [.]ssit jn principio stan o daria meo amen
text: [ 198] Cene darago jn pro senna … [ 224v] … del abat de sent Johan deles Abadesses
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-26