Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10859
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi sobre l'extracció i habilitació de batlles i mostassaf de la part forana
Privilegi sobre l'extracció i habilitació de batlles i mostaçaf de la part forana
Date / Place promulgat Saragossa 1463-05-09
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10344
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 59-63
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'extracció i habilitació de batlles i mostassaf de la part forana, promulgat 1463-05-09
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] Sobre la extracio e abilitacio dels Batlas e mostacaffes [sic] dela part forana
pream.: N3ouerunt vniuersi Quod die veneris xxvijo mensis Maij Anno anatiuitate dominj Mo cccco L xiijo … sub hac forma
intitulatio: N2os don Johan per la gracia de deu Rey darago … [ 59v] … e de Cerdanya
dispositio: A humil suplicacio a nostra magestat per los ffaels nostres en Guillem sureda … [ 62] … En testimoni dela qual cosa hauem manat fer lo present priuilegj ab nostre segell comu en pendent sagellar
datatio: Dada en la Ciutat de Ceragossa a Nou dies del mes de Maig del any Mcccc Seixanta e tres … Rex .Johan.
nota: [ 62v] Q2uoquidem priuilegio presentato … [ 63] … Juxta forma deles ffranqueses del Regne
Record Status Created 2008-10-23
Updated 2013-12-23