Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10858
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi reial per a la part forana
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1474-11-07
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10343
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness f. 56r
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi reial per a la part forana, promulgat 1474-11-07
Incipit & Explicits pream.: [ 56r] Reuerencia et honore Regie celcitudinijs regijs obedire mandatis Et jude fuerunt expedite bine hac huius \di/ tenoris
salutatio: EN ffrancesch Berenguer de Blanes notari Als amats tots e sengles Batles reyals … Saluts edilectio
intr.: Com en los dies proppassats sia stat anos presentat … hun priuilegi e letra Reyal dela tenor quis segueix
dispositio: Nos don johan per la gracia de deu Rey de Arago … per quant desijan La dita pena epriuacio de vostres officis no jncorrer
datatio: Dat en Mallorques avij de Noembre any Mil cccc L xxiiij ffrancesch berenguer de blanes
Record Status Created 2008-10-23