Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10851
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres
Capítols sobre el mostaçaf de la ciutat i les obres
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1340-09-28
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10322
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 71 (BITECA manid 2853)
Copied Mallorca (illa / illes): 1422 a quo - 1499 ad quem (catàleg)
Location in witness f. 3r-v prel.
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28
Incipit & Explicits text: [ [3 prel.]] Die veneris iiijo kalendjs Dotobris anno domino Mo ccco xlo los dits jurats e consell dela Ciutat ordenaren que de si auant lo mostesaff dela Ciutat present e qui per temps sera aquell rebe uehedors qui generalment aconsellassen aell sobre los contrasts deles obres a esquiuar … [ [3v prel.]] … Qui agen destruida la dita paret aso sie conegut per lo dit mostassaff e per los dits uehedors
Note mà cursiva humanística d'avançat el s. XV. Evangelis en llatí al f. 4r prel.
Record Status Created 2008-10-23
Updated 2013-12-23