Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10844
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 28v-31v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 28v] Aquestes son les ffranqueses les quals lo molt noble senyor Namfos per la gratia de deu Rey darago … ha donades confermades als prohomens e atota la vniuersitat dela Ciutat e dela terra de Mallorques
intitulatio: [S]2apien tots homens que Nos Namfos per la gracia de deu Rey darago … comte de barcelona
dispositio: atenens que raho degualtat manifesta e piadosa e simpla de humanitat … [ 31v] … les damunt dites coses e sengles ayen obseruat axi con es dit
datatio: so fo fet a Mallorques nones de gener En layn [sic] de M.cc.lxxxv.
conf.: Senyal de Namfos per la gracia de deu Rey darago … manam per los nobles dauayl escrits
conf.: S ✠ num p. demoncada etc
testimonis: Testimonis son en P. ayuar etc
certificació: Senyal den Marches notarj del damunt dit senyor Rey que per manament seu aquestes casos feu escriura e clos ab letres etc
Note inclou diverses clàusules senyalades per les rúbriques corresponents
Record Status Created 2009-10-01
Updated 2012-11-10