Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10841
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 88v-90v
Incipits & Explicits in witness dispositio: [ 88v] [S]Apien tuyt que nos en berenguer ar dila en Gerau (…) [f. 89] sindichs actors e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat de Mallorches a prometre e ajurar e obligar e homanatge a ffer a aquestes coses que deual se contenen … [ 90] … que per los dits hereus e successors nostries [sic] sien complides e obseruades
datatio: ffet es asso enla Ciutat de Gerona iijo mensis nouembris anno domini Mo ccco secundo
conf.: S ✠ num den berenguer A dila … e ab nostre propri sagrament e homanatge firmam
conf.: Signum ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … ab nostre segell pendent fem sagalar
testimonis: Testimonis son lo senyor jnfant don fferrando … [ 90v] … E molts daltres
certificació: Sig ✠ num den P merci [?] scriua del senyor Rey darago … en lo die e en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Record Status Created 2009-09-30
Updated 2012-11-10