Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1083
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 207 | Antic Ayamans, 4112
Copied Ciutat de Mallorca (Riera): 1451 - 1500 (Riera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 25 (= 1 + 1-19 + IV + 1)
Page Layout 30 línies (f. 1)
Size pàgina 286 × 204 mm (f. 1)
caixa 200 × 120 mm
Hand humanística
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pautat tabeliònic, només en sentit vertical, amb senyal de quatre plecs, dos al centre del foli i altres dos d'exteriors que assenyalen els marges de l'escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Perforacions: sense perforacions visibles
Condition el primer i darrer full de guardes són de paper posterior. Els quatre folis finals romangueren en blanc
Binding pergamí, moderna
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 207 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat (1990)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 52

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 102
Location in volume ff. 1-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] Ara hoiats que mana lo honorable Mossen bernat de lupia Caualler Conceller del molt alt Senyor Rey loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler Conceller e Camarlench del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sien … perço que dela obseruança de aquelles negu nos puga scusar. Dades en Mallorques a xxiiij de Setembre any Mill CCCC xxx viiij. Ffon publicada la present crida per en verdum corredor delas corts a xxviiij de setembre any M CCCC xxxviiijo dia e any desus dit
rubr.: Aquestes son les ordinacions ab ques regexen les corts en los plets quis menen fetes e fermades per lo molt alt Senyor Rey Nalfonso Rey de Arago E son aquestes quis saguexen Jmpetrades per los honorables Mossen berenguer Vniç francesch axelo e Anthonj oliunes [sic] Missatgers
pream.: N4Os Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago … e Nanthonj oliues Ambaxadors anos tramessos per la Ciutat e Regne de Mallorques huns capitols e ordinacions dela tenor seguent
text: E3 primerament es ordenat que totes aquelles questions delas quals sta en llur fet en contracte / o en fe de corredor … [ 19v] … ecom la dita pena sera comesa teruost sia feta axecucio de aquella E sia pagada ala part aduersa ressant tota appellacio
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04