Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10837
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 83v-84
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 83v] [S]Apien tuyt Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
dispositio: atorgam a uos en P. sa verderea [?] caualer (…) jurats dela Ciutat de Mallorches per nom e per loch de tota la vnjuersitat dela Ciutat e del Regne de Mallorches que damanament e de torgament nostre auets comprats .iiij. lochs … [ 84] … aquesta present carta ab segell nostre pendent manam sagallar
datatio: Dada en Mallorches .ij, mensis julij anno domini Mo ccco secundo
conf.: Signum ✠ de Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
testimonis: Testimonis son lo Noble en P. gauceran de pinos … Rey de Mallorches
certificació: Sig ✠ num den P de caules qui per manament del dit senyor Rey asso scriure feu … en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
Record Status Created 2009-09-29
Updated 2012-11-10