Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1081
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Francesc X. Miquel Rosell
Title Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Place / Publisher Barcelona: Casa de Caritat
Date / Location 1937: pp. 154
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) A-091(467.1)Miq/NP
Source of Data for Witnesses cnum 1177 MS: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 81, 1462-06-27 a quo
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1456 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 85. 1391 - 1410. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1463 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 10. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1227 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 27. 1391 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
manid 1372 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 32. 1440 ca. Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
manid 1248 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 39. 1401 - 1450. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1403 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 41. 1401 - 1450. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
manid 1181 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 59. 1381 - 1450. Desconegut, Llibre d'exemples dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1169 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 62. 1401 - 1500. Desconegut, Sermó sobre la Ressurrecció, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1221 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 67. 1301 - 1500. Desconegut, Corts generals de Jerusalem, escrit 1388 - 1405.
manid 2189 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 71. 1501 - 1510. Desconegut, Tractat d'aritmètica, escrit 1490? - 1510?.
manid 1412 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 72. 1441 - 1460. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1813 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 78. 1401 - 1415. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
manid 1460 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 79. 1391 - 1410. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1155 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 81. 1462-06-27 a quo. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1311 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 82. 1401 - 1450. Taddeo de' Gualandi de Pisa, Visió d'ultratumba (tr. Desconegut), traduït 1390? - 1430?.
manid 1154 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 83. 1401 - 1500. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
Source of Data for Libraries libid 1006 Barcelona: Arxiu Corona Aragó
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-31