XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1081
Name Col·legi o convent de la Companyia de Jesús no identificat
Milestones Fundado 1545
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 3097 Andreas Guius, SJ
Former owner of manid 1198 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77. 1431 - 1460. Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem.
manid 2075 MS: Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-1. 1400 ca. Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 1852 MS: Barcelona: Seminari, 72. 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1442 MS: Barcelona: Seminari, 150. 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1812 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 117. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1253 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 41 (1493-02-25). Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500 .
copid 1015 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 70 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1025 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. F. 680 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Note el convent va romandre a la Rambla fins al 1767, any de l'expulsió de la companyia
Record Status Created 1991-05-31
Updated 2024-04-17