XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1081
Name Col·legi de la Companyia de Jesús
Convent de la Companyia de Jesús
Milestones Fundado 1545
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 3097 Andreas Guius, SJ
Former owner of manid 2075 MS: Barcelona: Advocats, M-1. 1400 ca. Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 1198 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 77. 1431 - 1460. Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem.
manid 1852 MS: Barcelona: Seminari, 72. 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1442 MS: Barcelona: Seminari, 150. 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1812 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 117. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1253 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 41 (1493-02-25). Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500 .
copid 1015 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 70 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1025 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. F. 680 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Note el convent va romandre a la Rambla fins al 1767, any de l'expulsió de la companyia
Record Status Created 1991-05-31
Updated 2002-08-16