Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10818
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Llibre de les aigües de la sèquia
Date / Place promulgat Mallorca (regne) [?] 1381-08-10
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10324
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 20 (BITECA manid 2838)
Copied Mallorca (illa / illes): 1381 (catàleg)
Location in witness ff. 1-348v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Die sabbati decima mensis augusti Ano anatiuitate dominj Mo ccc lxxx primo
pream.: Comparuerunt coram honorabili viro ffrancischo sagarriga mjlite gubernatore (…) ac dixerunt eidem honorabili gubernatorj quod henres [?] canones cequia fontis Ciuitatis Maiorice occupabant … [ 1v] … tenor est
text: No ignora la sauiesa de vos molt honorable mossen francesch sagarriga Caualler gouernador del Regne de Mallorques en la [tatxat] qual manera lortola del ort del Castell del Senyor Rey … [ 346] … E alra dix que noy sab
nota: Et dictis … [ 347] … dictam declaracionem emologabat laudabat et confirmabat et eidem consentiebat
auten.: Sig ✠ num Petrus dei gratia Regis Aragonum … [ 347v] … sigillum nostrum huic carte jmpendenti jussimus aponendum sub Exj
certificació: Sig ✠ num mej Petrus uenrellj auctem regia notarij publici … cujlibet legenti etc
tit.: [ 348] Jhesus 1532
rubr.: Rubrica de algunes proujsions Reyalls faents en fauor dels magnifichs jurats perla aygua dela Ciutat
índex: que enles ores acostumades la aygua dega entrat enla Ciutat … fetes del any M cccc xxxxiij fins enlo any M ccclxxx
nota: [ 348v] Rey en pera ab la concesio que fa de vn cano … lo mateix
Note taula afegida més tard. El f. 349 conté una certificació de l'arxiver sobre el llibre i la seva data
Record Status Created 2008-08-11
Updated 2008-08-12