Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10812
Authors Desconegut
Titles Capítols de morbo
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1475
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
PESTA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10206
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 70 (BITECA manid 2852)
Copied Mallorca (illa / illes): 1518 (catàleg i text)
Location in witness pp. 2-43
Title(s) Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] A2quests Capitols son stats trets del Extraordinari del any .M.cccclxxv. Essent Jurats los Magnifichs Mossen Johan miquel fuster donzell … he Mossen Johan Oliuer Apothecarj
tit.: [ 3] Capitols de morbo
intr.: E4N nom de nostre Senyor deu Jesu christ e dela sua sanctissima mare he del glorios mossenyer sant sabastia special aduocat e patro nostre. Com notissima experiencia axi en los dies passats com en altres temps E axi en la present Ciutat he regne com en diuerses parts del mon aie demostrat la peste esser morbo contagios e de molt perill … [ 6] … e daqui auant forsa per les persones deuall scrites faedores sien tengudes e seruades Jnuiolablament he sens alguna gratia e merce segons que en aquelles es. e sera contengut
dispositio: E4Primerament. se notifica com per los dits Spectable senyor loctinent reyal e magnifichs Jurats son stades eletes per les ordinations leys e statuts deuall scrites fer he ordinar he daqui auant fer tenir e seruar e si necessari sera corregir … [ 43] … quj aculliran o receptaran qualseuol persones morbades ho sospitoses del dit morbo
Note una mà posterior ha afegit al final de la rúbrica “en el año 1518”
ID no. of Witness 2 cnum 10207
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 70 (BITECA manid 2852)
Copied Mallorca (illa / illes): 1518 (catàleg i text)
Location in witness pp. 44-47
Title(s) Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Capitols per los eletas ha aregonexer los Encants
dispositio: P3Rimerament. es ordenat que qualseuulla persona qui vulla fer encant sia tinguda adenunciarho als dos elets per la vniuersitat o per los set qui hancarrech del morbo … [ 47] … sino que la palla sia cremada e lo canem rentat. totes les coses desus dites se haien de seruar sots la pena desus dita
Record Status Created 2008-05-09