Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10811
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols del gremi de flassaders
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1395-11-10
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
COMERÇ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10201
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 63 (BITECA manid 2846)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1650 (catàleg)
1395 (primera part)
Location in witness ff. 1-10
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] N4Os Johannes dei gracia Rex aragonum … et Ceritanie
intr.: Oblatis reuerenter nostro culmim per uos fideles nostros flassaderios. Ciuitatis Maiorice quibusdam Capitulis … tenor sequitur sub hiis uerbis
pream.: M3Olt alt E molt poderos princep senyor. Ala uostra reyal Maiesta e clemencia humilment Suppliquen los flassadrers. Dela Ciutat de Mallorques. Dients que Con ells freturegen … [ 1v] … que li placia de atorgar als dits flassaders Presents e esdeuenidors los Capitols e ordinacions deles tenors seguents
dispositio: P3rimerament que placia Auos senyor de dar licencia als dits flassaders. Que ells cadany en les festes de nadal e nostre senyor O en vna de aquelles festes se pusquen ajustar En hun loch. Per ells elegidor en lo qual pusquen tenir Consell … [ 9] … E asso senyor uos reputaran los dits flassaders a gran gracia e merce [f. 9v] altissime ec.. plau al dit senyor Rey
auten.: C2apitulisque ipsis visi … [ 10] … aliqua racione jn Cuius rei testimonjus presentem fieri jussimus nostro sigillo pendentj munitam
datatio: Datum Maiorice Decima die nouembre anno anatiuitate. Domjni. Millesimo Trecentesimo nonogesimo Qujnto. Regnique nostri nono
Record Status Created 2008-05-09