Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10810
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Thaysi
La vida de santa Thaycis
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1038-40
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12157
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxxviiivb-clxxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Thaycis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiivb] De sancta taysis
text: T2aysis fo putane segons ques lig enles uides dels sants pares etant fo bela que molts homens ne uengren agran pobrea per ela … [ clxxxixva] … auer uergonya major del teu creador que renouela los amagamens de tenebres per que ela confusa se parti
ID no. of Witness 2 cnum 11747
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 57vb-58vb ff. 137vb-138vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Thaycis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 57vb] De senta taysis
text: T2aysis fo abandonada segons ques lig en les uides dels santz pares. e tant fo bela … [ 58vb] … ben deuries auer mayor uergoyna del teu creador qui reuele los amagaments de tenebres. Per que ela confusa se parti del
ID no. of Witness 3 cnum 11612
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 219vb-220rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Thaycis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 219vb] De senta Taysis
text: T6Aysis fo putana segons ques lig en les uides dels sants pares … [ 220rb] … si tu as uergonya domes per que ela confossa se parti del
Note molt més propera a l'orignial que les altres versions
ID no. of Witness 4 cnum 11555
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dxl-dxli
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Thaycis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ dxl] De la vida de sancta Caysis
text: Caysis fo putane e molt bella fembra en tant que molts homens ne vingueren a pobretat per la sua gran bellesa … [ dxli] … ella visque ten solament vii dies e an lo viii dia ella trames a Deu lo seu sperit molt gloriosament
Record Status Created 2008-04-08