Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1080
Authors Desconegut
Titles Divendres sant
Col·loqui de dames
Incipit & Explicits text: Diuendres sant, | die honest de dol e plant … hon me veren star enterch | per malaltia
Date / Place escrit 1475 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Editat a: Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 243-280 (ed. ref.)
Editat a: Miquel i Planas (2008), “Divendres sant [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 197-220
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 233 , n. 0.39 (Gd:2)
Editat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:442-443 (ed. parcial)
Editat a: Bulbena i Tosell (1905), Coloqui & Rahonament fet entre dues dames; la una casada, la altra de condició beyata: al qual coloqui s'aplica una altra dama vídua. Lo qual ohit per un vellet, fonch per ell descrit lo rahonar de quiscuna [edició facsímil] 5-38
Editat a: Milà i Fontanals (1890), “Les noves rimades. La codolada”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 414-417 (ed. parcial)
Subject AMOR
LITERATURA
DEBAT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 111
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 197-218 ff. 205-226
Title(s) Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 197] Colloquj e rehonament fet entre Dues dames La huna dama casada / Laltra de condicio beata / al qual colloquj se applica huna altra dama vidua / Lo qual hoyt per hun vellet fonch descrit per ell Lo rehonar de quiscuna comensant aparlar ell en stil de semblants paraules
text: Diuendres sant | Die honest de dol e plant … [ 218] … Hon ne veren star enterch | Per malaltia
Poetic Form codolada
Poetic Stanza 1087 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02