Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1080
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number B102-V1-4 | Antic 70-IV-9 | Antic 102-V1-1 | Antic 102-I-4
Copied 1401 - 1600

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1 + 9 prel. + j-lvj + 57-85 + III
Collation 11+6 22 3-118 1212
Page Layout 28 línies (f. ii)
Size pàgina 223 × 160 mm (f. ii)
caixa 160 × 110 mm
Hand gòtica de diverses mans
cursiva del s. XVII (al darrer quadern)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletra gran caplletra de dotze unitats de pauta amb decoració en or, i decoració filigranada en lila i or, s’integra dins d'una orla decorada en lila i or, amb follatge pel marge esquerre i per damunt de la caplletra (f. 1)
Caplletres: la resta de caplletres de dues i tres unitats de pauta, alternen en vermell i blau fins al f. 8, després totes en vermell
Altres: no tot el volum està decorat, manca la decoració, per exemple, al darrer quadern
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: règim complet de perforacions al marge extern que assenyalen les línies de guia per als renglons, altres perforacions assenyalen les línies mestres de la justificació, rodones i molt petites, potser fetes amb un punxó
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition en bon estat, ff. 2-4 preliminars de pergamí restaurats, els hi manca la cantonada exterior superior, afectant a la lectura del text. Entre el f. 7 i el f. 8 s'ha relligat un quadern de paper escrit en castellà, de 10 folis (en blanc els 4 darrers). Foliació antiga en xifres romanes en vermell, que arriba fins al f. 56, continuant en xifres aràbigues a tinta marró. En blanc els ff. 9 prel., 71v, 77v, 81v i 83v
Binding realitzada per Brugalla l'any 1960 (cognom i any gravats a l'interior de la coberta, al marge inferior centrat), en pell vermella amb decoració a ferro sec, cinc bullons per coberta i quatre nervis
Associated persons Relligador restaurat i relligat per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Note signes d'haver estat molt llegit. Al f. 1 preliminar de pergamí, a la part superior: “15 bre de 1428 fonch comen[…]”. A la meitat del f. 7v i fins al f. 8v que inicialment foren deixats em blanc, hom afegí al s. XVIII una nota en castellà sobre el plet del gremi de sastres

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 97
Location in volume ff. 2 prel.-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1066
Desconegut. Capítols de la Confraria dels sastres
Language català
Date escrit 1400 - 1600
Title(s) in witness Capitols de la cofraria dels sastres
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] Taula dels […] Capitol[s]
índex: C2Apitol primer que tracta com fon […] ab dos tancadures en cartes […] … [ 5v prel.] … e ordinatio, com quiscun any […] sobreposats, la hu desastres, e (…) çaters y no (…) de vn Offici com antes En cartes liiij.
certificació: [F]2Onch acabat per mj Joan Cirer lo present llibre de Capitols dels honrrats sastres y calçaters, Essent Sobreposats los Honorables mestres […] monjo, Calçater clauari (…) Antonj phelip Calçater, Aquest llibre es tret de altre llibre vell bollat que vuy te lo offíci/, aquest vell llibre fonch tret dela casa del bcn, y consta en la gouernatio totes contengudes, coses, en aquell y aquest esser decretades. Ffet, o acabat a .xv. de Setembre, any de bissext .M.D.lxxij. Laus Deo.
text: [ 6 prel.] I3Tem a xv del mes de Setembre any M. cccc. xxviij. dins lo Capitol de St. Domingo dels frares predicadors, ab Conçell ple ço es en la major part de to [sic] lo Offici, per intentio de […] ordenar Sobreposats nouells ab voluntat de tots Confrares, atorgant llohant e confirmant aquest Capitol de nou … [ 7v prel.] … et in eisdem interpouat suam auctoritatem et Decretum
rubr.: [ 1] TOstemps sien en lo nom de nostre Senyor, e dela gloriosa verge madona sancta Maria .amen.
prol.: C12Omensaren los bons homens quj en aquell temps eren vius aquesta sancta almoyna, e Confraria del honrrat offici dels sastres lo beneyt die dela natiuitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist en lany M.CCC. [esborrat] xij. Ajustat tot lo offici enla Esglesia de Sancta Margarita, e ordenaren los Capitols tots ensemps, e aquells lo ar[…] e firmaren axi com deuall se seguiex [sic]
rubr.: Primer Capitol
text: P3Rimerament ordenaren que fos […]ora Caxa ab dues tancadures […]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-06-01