Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10808
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Paulo heremita
La vida de sant Pau primer ermità
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:141-42
Note la versió catalana és més extensa i inclou el pròleg de Sant Jeroni
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11951
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 44va-45rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau primer ermità (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 44va] De sant paul lo primer hermjte
text: P3aul fo lo primer hermjte segons qu diu sent Jeronjm qui scrjsch la sua vida … [ 45rb] … E Nantonj pres la gonella den paul qui era feyta de palma la qual el puys se vestia en dies festiuals per gran honor
ID no. of Witness 2 cnum 11001
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 36vb-37rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau primer ermità (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 36vb] De sent pol primer hermita
text: P4ol fo lo primer hermita segons que diu Geronjm quj escrisc la sua ujda … [ 37rb] … E nantonj pres la gonela den pol que era feta de palma. la qual el puys se uestia en dies de festes per honor
ID no. of Witness 3 cnum 11380
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. liiii-lv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau primer ermità (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liiii] De la vida de sent Pol primer armita
text: Sent Pol fo primerament ermita segons que sent jeronim diu qui escrivi la sua vida … [ lv] … e sent antoni pres la gunella de sent pol qui era taxida ab fulla de palmera e en les grans festes ell les vestia mori snt pol en lany de la encarnacio de nostre senyor cclxxxvii
ID no. of Witness 4 cnum 10867
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. xlvrb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau primer ermità (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvrb] De sent pol ermita
text: P4Ol ermita segons que diu sant Geronim qui escrisc la sua uida lo quall fusch perla persecucion dell emperador … [ xlvvb] … e nantonj pres la gonella den pol qui era feta de palma la qual puys el se uestia en dies de festes per honor
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-04-08