Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10807
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Caterina de Sena
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10111
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxliira-cccxlviiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Caterina de Sena, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxliira] La vida dela benauenturada sancta katherina de sena
text: [ cccxliirb] [L]3A benauenturada sancta katherina verge nasque en la noble ciutat de sena en lany de nostre senyor .M.cccxlvij. … [ cccxlviiirb] … e feu manar que la sua festa fos tengu[d]a e guardada per totes les parts del mon. Deo gracias
ID no. of Witness 2 cnum 10814
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cclxviirb-cclxviiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Caterina de Sena, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxviirb] De sancta Catherina de Sena
text: [ cclxviiva] L4A benauenturada sancta katherina verge nasque enla noble ciutat de Sena en lany de nostre senyor .M.cccxlvij. … [ cclxviiivb] … e leuas del lit que paria que no hagues hagut mal negu
Condition incomplet
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-12-01