Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10806
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Bernardí
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11292
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cclxiiiva-cclxvivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Bernardí, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxiiiva] La vida de sanct bernardi
text: [e]4N la insign[e] ciutat de sena … [ cclxvivb] … auorrint lo mon ab gran feruor pensa
Condition incomplet
Note incomplet, aquí s’acaba l’exemplar
ID no. of Witness 2 cnum 10110
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxxxviivb-cccxliira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Bernardí, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxxviivb] La vida de sanct Bernardi
text: E5N la insigne ciutat de sena del noble linatge dels albizechs nasque vn hom nomenat tollus … [ cccxliira] … Mas en lo cel ab lo gran deu eternal viura per tots temps: al qual sia donat laor e gloria per tots temps
ID no. of Witness 3 cnum 10813
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cclxiiiva-cclxviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Bernardí, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxiiiva] La vida de sanct Bernardi
text: E4N la insigne ciutat de Sena de noble linatge dels albizechs nasque vn hom nomenat Tollus … [ cclxviirb] … Mas enlo cel ab lo gran deu eternal viura per tostemps : al qual sia donat laor e gloria per tostemps
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-12-01