Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10803
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Dels reis de França
Història dels longobards
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts al text llatí aquest relat forma part de texid 10801 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1266-82
Subject HISTÒRIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12188
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxxxiiirb-ccxxxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiirb] Altre ystorie
text: A2questa ystoria dite parlarem dels longombarts. los longobarts foren molt contraris alemperi de Roma … [ ccxxxvivb] … eaqui el deposa lemperador lo qual deposat e mort la ceyla del emperi uagua entro auuy los alamanys
ID no. of Witness 2 cnum 12105
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 274vb-280ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 274vb] De logobart
text: P3arlerem dels longombarts quj foren molt contraris a lemperi de Roma ja fos que els fossen christias … [ 280ra] … lo qual depausat e mort la sesyla del emperador vaga entro vuy
Note inclou les rúbriques “De karles maynes”, “Del Rey astilfus”, “Del rey degobert”, “Del Rey en coldonj”, “Den boda honrat preuere”, “Del Rey recordus”, “De sent beneset”, “De santa patronjlla fila de sent Pere”, “Deles gents de tir”, “De pipi E de karles”, “De amjch Emelis cauallers”, “De leo papa”, “Dela forma de karles”, “De lodeujt”, “Den Miquel emperador”, “Per que son pintades les trons”, “Per quals es solada la sglesia”, “Contra la auaricia dels clerges”, “Del Rey Naburzardan”, “Del Rey dels bugarres”, “De octo primer”, “De octo segon”, “De octo terç”, “De Anrich”, “De Corat”, “Del compte lupol”, “Den Anrich jnfant”, “Den Anrich terç”, “De Berjnger”, “Dela presa de jherusalem”, “Del Monastir de cistell”, “De brando”, “Den Anrich qujnt”, “De sent bernat”, “Den lotoarj”, “De corat”, “Den Augenj abat”, “Den ffrederich”, “Den Anrich”, “Del temps dels presicadors e dels menos”, “De santa helisabet” i “De ffrederich ij”
ID no. of Witness 3 cnum 11636
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 253ra-256vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 253ra] Dels lombarts
text: Los lombarts foren mot contra lempero de roma ja fos quels fossen crestian … [ 256vb] … e aqui el depausa lemperador lo qual depausat e mort la seyla de lemperi uagua entro uuy
ID no. of Witness 4 cnum 11289
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccliiiira-cclviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccliiiira] Dels reys de fransa
text: [a]4Ci comença a parlar la historia dels longobarts: … [ cclviira] … E despuys que aquest fon mort:la cadira emperial vaga fins al dia de juy:que noy hagut apres emperador en roma ni altre senyor sino lo papa
ID no. of Witness 5 cnum 10107
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxxviva-cccxxxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxviva] Dels Reys de frança
text: A5Ci comença a parlar la hystoria dels lombarts qui foren molt contraris al emperi de roma … [ cccxxxra] … que noy hagut apres emperador en roma ni altre senyor sino lo papa
ID no. of Witness 6 cnum 10810
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccliiiira-cclviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccliiiira] Dels reys de Fransa
text: A4Ci comença a parlar la hystoria dels longobarts … [ cclviira] … que noy hagut apres emperador en Roma ni altre senyor sino lo papa
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-02-14