Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10802
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles La història de Mahomet
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és part de texid 10801 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1261-66
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12104
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 273va-274vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 273va] De baffumet
text: B4affumet falç propheta engana los agarenjs els ysmaelites En aquesta manera segons que es lest en .j. sua ystoria. E en .j. cronjca. ffo j clergue qui auja gran fama E co no poges aver j. benifeyt en la Cort de Roma … [ 274vb] … Empero apres molts anys li fo donat veri per que mori
Note inclou la rúbrica “De nagadigan”
ID no. of Witness 2 cnum 11635
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 251vb-253ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 251vb] Fo un clergue qui auia gran fama. On co no pogues auer un benifeyt en la cort de roma … [ 253ra] … Empero apres mots ayns li fo donat ueri per que mori. Aquest ystoria dita parlarem dels lombarts
ID no. of Witness 3 cnum 11288
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cliiiva-ccliiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiiva] La hystoria de mahomet
text: [f]4Onvn capella qui stigue lonc temps enla sglesia de roma. E com la sua fama no pogues puiar en maior grau … [ ccliiivb] … Guardat que no menges de mir.car yo tinc en mi veri. Empero apres molts anys li fon donat veri perque mori
ID no. of Witness 4 cnum 10106
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxxvra-cccxxviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxvra] La hystoria de mahomet
text: F5Onch vn capella qui stigue lonch temps en la sglesia de roma … [ cccxxviva] … Empero apres molts anys li fonch donat veri perque mori
ID no. of Witness 5 cnum 10809
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccliiiva-ccliiivb bis
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccliiiva] La hystoria de Mahomet
text: F4On vn capella qui stigue lonch temps enla sglesia de Roma … [ ccliiivb bis] … Empero apres mols [sic] anys li fon donat veri perque mori
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14