Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10801
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Pelagio Papa
La vida de sant Pelagi Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 10803 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels reis de França (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
texid 10802 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La història de Mahomet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1256-82
Note els testimonis impresos presenten petites variacions en la part final del text
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12187
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxxxiiva-ccxxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiva] De sent palagi edele ystoria dels longombarts
text: P2alagi fo papa de molta sanctedat e hac lo seu bisbat molt loablement eapres el trames lespirit seu adeu. Aquest palagi succehi an johan terç … [ ccxxxiiirb] … Enlo temps daquel boniffaci can fo mort en foca e regnaue era acli. Mafumet fals profeta eengana los aguerenis els ysmaelites en aytal manera segons que es lest en .ia. sua istoria een .ia. cronjca
ID no. of Witness 2 cnum 12103
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 272vb-273va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 272vb] De sant Pelagi papa
text: P3elagi papa fo de molta stantetat [sic] e Regi lo seu bisbat molt lausablament … [ 273va] … En lo temps daquel boniffaci quant fo mort En foca E Regna Eraclj
Note inclou les rúbriques “Dela gent germjnica”, “Del Rey alboiynus” i “Del rey Adoloat dels longobarts”
ID no. of Witness 3 cnum 11634
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 251ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 251ra] De sent pelagi papa
text: P7Elagi papa fo de mota sanctetat. e regi lo seu bispat molt lausablament … [ 251vb] … Bafument falsa propheta enguana los aguarenis els ysmalites en aquesta manera segons que es lest en una sua ystoria. e en una cronica
ID no. of Witness 4 cnum 11532
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccccxxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccxxi] De la vida de sent Pelagii papa
text: Pelagii fon papa de molt gran santadat e regi lo seu bisbat molt loablement e apres ell sen ana a Deu … per quant no seria digne cose que la vida de hun traydor falsari axi com es Mafumet fos escrita ne mesclada enmig de la vida dels sants
ID no. of Witness 5 cnum 11287
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cclivb-cliiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 1860
Incipit & Explicits rubr.: [ cclivb] De sant Pelagi papa
text: [p]4Elagi papa fon de molta sanctedat. e regi lo seu bisbat loablament. e apres ell trames lo seu spirit a deu … [ cliiiva] … E en aquest temps fonc legida la hystoria de mahomet: quis fahia dir propheta segons que aci dauant oireu
ID no. of Witness 6 cnum 10105
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxxiiiira-cccxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxiiiira] De sanct Pelagi papa
text: P5Elagi papa fonch de molta sanctedat. e regi lo seu bisbat molt loablament … [ cccxxvra] … e en aquest temps fonch legida la hystoria de mahomet quis fahie dir propheta segons que aci dauant oireu
ID no. of Witness 7 cnum 10808
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccliivb-ccliiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccliivb] De sanct pelagi papa
text: P5Elagi papa fon de molta sanctedat: e regi lo seu bisbat loablament … [ ccliiiva] … E en aquests temps fonch legida la hystoria de Mahomet: quis fahia dir propheta segons que aci dauant hoireu
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-01-27