Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1079
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 453
Title of volume CAPITOLS | DE LA | CONFRARIA | DE | STA. MARIA ( teixell modern)
Copied 1340 ca. - 1345 ad quem (M. Betí)

External description
Writing surface Paper gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 27 (= II + 1-24 + I)
Collation 1-38
Page Layout 19 línies (f. 3)
20 línies (f. 8)
Size pàgina 203 × 152 mm (f. 3)
caixa 130 × 107 mm (f. 3)
caixa 133 × 108 mm (f. 8)
Hand gòtica minúscula
Watermark altres sense filigranes
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en tinta vermella
Altres: en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc i de vegades també l'última del foli; de totes maneres aquesta disposició no és regular, car la primera l'escriptura sovint se situa justament a sota de la línia superior de justificació
Perforacions: quatre perforacions rodones dels angles de la caixa
Reclams: en posició horitzontal, cap a la dreta del peu del foli, en tinta vermella
Condition són en blanc els ff. 1 i 23v-24, essent el primer i el darrer restaurats les guardes originals del volum; a més s'han afegit folis moderns a l'inici i al final que
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1916
Associated persons Altres la datació del volum es basa en una anotació que es troba al f. 25 feta per Manuel Betí (Mossèn), clergue secular
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Tractat a: Mateu y Llopis (1971), “Los Capítols de la Confraria de Madona Sancta Maria dels clergues confrares de la vila de Sent Matheu”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Note al f. 1, guarda antiga avui restaurada, es llegeix part d'algunes paraules en llatí: “p[…] patri et fi[lq…]”, escrites per una mà molt semblant a la que copia el text
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+453/cms+453/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=cms+453&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 95
Location in volume ff. 2-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1064
Confraria de Madona Santa Maria dels clergues confrares. Capítols de la Confraria de Santa Maria dels clergues de Sant Mateu
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1345-01-28 ad quem
Title(s) in witness Capitols de la confraria de madona sancta maria dels clergues confrares de la vila de sent matheu
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Aci comencen los capitols dela confraria de madona [sanc]ta Maria dels clergues confrares dela vila de sent Matheu. Sancti spiritus adsit nobis gracia Amen
acc.: V2iri venerabiles saçerdotes dei … [ 4] … capitula inferius annotamus
índex: Primo ordinetur … [ 4v] … monendis corrigendis e poniendis
rubr.: [ 5] En nom del pare e del fill e del sant spirit Amen
text: C2om segons doctrina del saluador nostre ihesu christ. Cascu aie aretre compte deles obres de misericordia … [ 22v] … E alli per tots temps regnar e dauant deu gloriosament estar
epíleg: Quod meritis et precibus beate Marie uirginis … per infinita secula seculorum Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18