Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10799
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Susanna
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11285
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxliiiirb-ccxlviira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Susanna, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliiiirb] De santa Susanna
text: [s]4Usanna fon de la terra de ongria:e fonc de linatge real: e tenia de nobles parents:la qual fon filla del rey de ongria … [ ccxlviira] … E sostingue mort: e passio per nostre senyor jesu chirst a.xj.del mes de agost: ques fa la festa lo sendema del benauenturat sant Lorenç
ID no. of Witness 2 cnum 10103
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxvrb-cccxviiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Susanna, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxvrb] La vida de sancta Susanna
text: S5Usanna fonch dela terra de ongria: e fonch de linatge real. e tenia de nobles parents … [ cccxviiivb] … E sostingue mort e passio per nostre senyor Jesu christ a xj. del mes de agost: ques fa la festa lo lendema de sanct Lorenç
ID no. of Witness 3 cnum 10806
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxliiiirb-ccxlviira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Susanna, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliiiirb] De sancta Susanna
text: S5Usanna fon de la terra de Ongria: e fonch de linatge real: e tenia de nobles parents … [ ccxlviira] … E sostingue mort: e passio per nostre senyor jesuchrist a .xj. del mes de Agost: ques fa la festa lo lendema del benauenturat sanct.Lorenç
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-12-01