Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10798
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Pons
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11885
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxxixrb-xciva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Pons, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixrb] De sent ponç
text: E2n temps de ualeria ede Galich emperadors hac .i. senador en Roma qui auia nom March … [ xciva] … E aquesta es la ujda bona de sent ponç per lo qual moltes anjmes foren conuertides adeu
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11284
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxliirb-ccxliiiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Pons, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliirb] La vida de sant Pons
text: [ ccxliiva] [e]4N lo temps de valeria e de galien emperadors: hague vn senador a roma lo qual hauia nom March e la muller sua hauia nom iulia. en o hauien fill ne filla: ne non podien hauer … [ ccxliiiirb] … Aquesta es la vida de sant ponç:qui conuerti moltes animes a deu
ID no. of Witness 3 cnum 10102
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxiivb-cccxvrb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Pons, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxiivb] La vida de sanct Pons
text: [E]2N lo temps de Ualeria e de galia emperadors hague vn sena [f. cccxiiira] dor a roma qui hauia nom March … [ cccxvrb] … Aquesta es la vida de sanct ponç: qui conuerti moltes animes a deu
ID no. of Witness 4 cnum 10805
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxliirb-ccxliiiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Pons, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliirb] La vida de sanct Pons
text: E4N lo temps de Ualeria e de Galien emperadors:hague vn senador a roma lo qual hauia nom March … [ ccxliiiirb] … Aquesta es la vida de sanct Ponç: qui conuerti moltes animes a deu
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2011-12-01