Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10797
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Pelagia
La vida de santa Pelagia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1033-35
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12155
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxxviivb-clxxxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviivb] De sancta palagia
text: P2alagia fo dela ciutat dantiotxa efo molt richa de grans riquees ebela decors … [ clxxxviiiva] … lo seu cors dele case els robaren que fembre era per quen foren merauaylats e faeren gracias adeu. eseboliren lo seu cors honradement. Mori ela .viij. dies alentrade de vuytubri
ID no. of Witness 2 cnum 11746
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 56rb-57vb ff. 136rb-137vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 56rb] De senta pelagia
text: P4elagia fo de la ciutat dantioxa fo molt rica de grans riquees bela de cors … [ 57vb] … E quan les uerges ueeren lo [sic] seu cors eles conegren que uerge ere per que totz ne feeren penitencia e la seboliren honradament en lo monestir de les uerges
ID no. of Witness 3 cnum 11610
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 218va-219rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 218va] De senta pelagia
text: P6Elagia fo de la ciutat dantioxa … [ 219rb] … per quen foren marauelats. en feren gracies a deu. esebeliren lo seu cors honradament. Mori ela en lo viij. dia en intrant duytubri
ID no. of Witness 4 cnum 11503
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxlvii-cccxlviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxlvii] De la vida de santa Pelagia
text: Pelagia fo de la ciutat dentiotxe e fo molt richa de grans riqueses e bella de cors … [ cccxlviii] … e sabulliren lo cors seu honradement mori ella en los viii dia vuytubre
ID no. of Witness 5 cnum 11283
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxliva-ccxliirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliva] De santa Pelagia
text: [ ccxlivb] [p]5Elagia fonc dela ciutat de antiochia: e fon rica de molts grans riqueses: e era bella … [ ccxliirb] … Perque tots sen marauellaren molt:e faent laors e gracies a nostre senyor deu: soterraren lo seu sant cors honradament. Mori a viij. dies de octobre
ID no. of Witness 6 cnum 10101
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cccxiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxiira] La vida de sancta pelagia
text: [ cccxiirb] [P]5Elagia fonch dela ciutat de antiochia … [ cccxiivb] … Perque sen marauellaren faent gracies a deu: e soterraren lo seu cors honradament. Mori a viij. dies de octobre
ID no. of Witness 7 cnum 10804
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxlivb-ccxliirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Pelagia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlivb] De sancta Pelagia
text: P5Elagia fonch dela ciutat de antiochia … [ ccxliirb] … Perque tots sen marauellaren molt:e faent laors e gracies a nostre senyor deu:soterraren lo seu sant cors honradament Mori a .viij. dies de Octobre
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14