Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10796
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Theodora
La vida de santa Teodora
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:611-15
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11906
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cviiirb-cixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiirb] De sancta theodora
text: T2eodora fo noble fembre e bele qui auja marit molt rich een temps del emperador zenonj … [ cixva] … En axi quel abat mort del monestir el fo elet en abat per tots
ID no. of Witness 2 cnum 11732
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 36rb-38rb ff. 116rb-118rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 36rb] De senta theodora
text: T2eodora fo nobla fembra e bela que auie marit molt ric … [ 38rb] … axi quel abat mort del monestir el fo elegut en abat
ID no. of Witness 3 cnum 12027
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 160rb-161vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 160rb] De santa teodora Nobla verge
text: T3eodora fo Nobla femna e bela e bela [sic] e auja marit molt Rich En temps del emperador En zeynoni … [ 161vb] … axi que labat mort del Monastir el fo elegit en abat per tots los monges
ID no. of Witness 4 cnum 11075
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 134vb-136ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 134vb] De santa Theodora
text: [T]4Eodora fo mot nobla femna e bela que auja marit mot ric en temps delenperador En senoni … [ 136ra] … ayxi que labat mort del monestir el fo elegut en abbat per tots
ID no. of Witness 5 cnum 11446
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxi-ccxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxi] Dels vii frares de santa Thedora
text: Teodora fo molt noble fembra e avia marit molt rich en temps del emperador en Zenoni … [ ccxiii] … e axi que labat mori del monestir ell fo alet en abat per tots
ID no. of Witness 6 cnum 10933
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clvb-cliira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clvb] De santa teodora
text: T3Eodora fo noble fembra e ella qui auja marit molt rich el temps del emperador en cenonj … [ cliira] … axi quelabat mort fo elegut en abat per tots
ID no. of Witness 7 cnum 11281
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxlra-ccxlira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlra] La vida de santa theodora
text: [t]4Heodora fonc noble dona. E tenia marit ric … [ ccxlira] … E linfant de sancta theodora segui la sua nodriça per bons costums. Axi que com labat fon mort:aquell fon elegit per tots abat
ID no. of Witness 8 cnum 10100
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxrb-cccxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxrb] La vida de sancta Theodora
text: [ cccxva] T5Heodora fonch noble dona: E tenia marit rich en temps del emperador en cenoni … [ cccxiva] … Axi que com labat fonch mort: aquell fonch elegit per tots abat
ID no. of Witness 9 cnum 10802
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxlra-ccxlira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Teodora (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlra] La vida de sancta Theodora
text: T4Heodora fonch noble dona. E tenia marit rich en temps del emperador Cenoni … [ ccxlira] … Axi que com labat fon mort: aquell fon elegit per tots abat
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14