Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10793
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Agathone abbate
La vida de sant Agató abat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1236-37
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11715
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 4va-5ra ff. 84va-85ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 4va] de sent agaton abat
text: A2gathan abat per .iij. tenc ques metie una pera en la boca per ço que calas … [ 5ra] … e uehien los frars el enaxi com hom qui uol comanar a deu sos amichs
ID no. of Witness 2 cnum 12101
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 268va-269ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 268va] De sent Agaton
text: Ageton per .iij. anys tench ques metia .j. pera en la bocha per so calas vn frare axi co entra en .j. Monastir … [ 269ra] … E uesien los frares el en axi co hom qui uolc comanar adeu sos bons amjchs
ID no. of Witness 3 cnum 11632
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 246ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 246ra] De sent Agaton
text: A6Guaton. abat per .iij. ayns tenc ques metia una pera en la boca … [ 246vb] … euesien los frares el en ayxi con hom qui uol comanar adeu sos amics
Note explicit diferent als altres testimonis, però més proper a l'original
ID no. of Witness 4 cnum 11530
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cccciii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccciii] De la vida de sent Aguaton
text: Agaton abat per iii anys tench que ell se metia en la sua boca una pedra per ço que no parlas … fets me amor e no parlets a mi car afenat son e axi trames lesperit a Deu
ID no. of Witness 5 cnum 11705
City, library, collection & call number Puigcerdà: Arxiu Alexandre Deulofeu i Fatjó, (BITECA manid 1903)
Copied 1401 - 1450
Location in witness f. clxxxxixrb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxixrb] La uida de sent agathon
text: Agaton abat per .iii. ayns tench ques metia en la boca sua .ia. pedra … [ clxxxxixvb] … respos fetsme amor eno parlets ab mi. cor afaenat son. perque el ab goig trames a deu lesperit
ID no. of Witness 6 cnum 11278
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. ccxxxvira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sant Agathon abat
text: [a]4Gathon abat per tres anys tengue vna pedra: ques metia en la boca perço que callas … [ ccxxxviva] … Mostrau me caritat e amor: e no parleu ab mi: car yo so affaynat. E dites aquestes paraules: ab gran goig trames lespirit a deu
ID no. of Witness 7 cnum 10097
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccvva-cccvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccvva] La vida de sanct Agathon abat
text: [ cccvvb] A5Gathon abat per tres anys tengue vna pedra ques metia en la boca … [ cccvirb] … e no parleu ab mi. car affaynat so. perque ell ab gran goig trames adeu lespirit
ID no. of Witness 8 cnum 10799
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. ccxxxvira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agató abat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sanct Agathon abat
text: A4Gathon abat per tres anys tengue vna pedra:ques metia enla boca … [ ccxxxviva] … e no parleu ab mi:car yo so affaynat. [sic] E dites aquestes paraules: ab gran goig trames lespirit a deu
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14